سه‌شنبه 17 ژوئن 14 | 15:32

«حوراء» با موضوع سبک‌زندگی زنان منتشر شد

شماره جدید دوماهنامه حورا(نشریه تخصصی زنان و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران) با موضوع تحولات سبک زندگی زنان منتشر شد.


به گزارش تریبون مستضعفین شماره جدید دوماهنامه حورا(نشریه تخصصی زنان و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران) با موضوع تحولات سبک زندگی زنان منتشر شد.

hora

فرهنگ و سبک زندگی جامعه ایرانی از شکل سنتی و کم و بیش دینی خود به سمت مدرن شدن در حال تحول است که مقداری از این تحول را می‌توان با همین منطق جهانی توضیح و فهم نمود اما این روند جهانی تحولات سبک زندگی همه آن چیزی نیست که در ارتباط با جامعه ایرانی اتفاق افتاده است و زمینه‌های دیگری را نیز می‌توان در مسیر این تحولات شناسایی و تبیین نمود. این زمینه‌ها و عواملی که در مسیر تحول زندگی جامعه ایرانی از شکل سنتی و دینی به مدرن و مصرف گرایی نقش ایفا می‌کنند را می‌توان تحت عنوان «وجوه ایرانی تحولات سبک زندگی در ایران» مورد مطالعه و بررسی قرار داد. برخی از ویژگی‌ها و مختصات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را می‌توان سراغ گرفت که در این فرایند تحول نقش تسهیل کننده و سرعت بخشیدن را ایفا کرده‌اند و باعث گرایش شدید‌تر و متفاوت تری از جوامع دیگر به سوی سبک زندگی مدرن و مصرف گرا شده‌اند. از سوی دیگر نیز برخی از مناسبات فرهنگی و اجتماعی این کشور در مقابل تحول سبک زندگی سنتی به مدرن مقاومت کرده و مانع گردیده‌اند. همین ویژگی‌ها و مناسبات در جامعه ایرانی است که باعث وقوع مدرنیته ایرانی که مقوله‌ای متفاوت از مدرنیته عربی و مدرنیته افغانی و… گردیده است.

از طرفی زنان و شیوه زیست آنان در جامعه مدرن بیشتر از مردان در این فرایند تاثیر پذیرفته و متحول شده‌اند و این تحول سبک زندگی زنان را اگرچه می‌توان با تغییرات جهانی سبک زندگی توضیح داد اما به نظر می‌رسد وجوه زنانه‌ای که ناشی از ویژگی‌ها و روحیات شخصیتی زنان است نیز در این تحولات نقش ایفا کرده و فهم آن‌ها به تحلیل صحیح‌تر تغییرات سبک زندگی زنان کمک می‌کند.

شماره جدید نشریه حورا به بررسی تحولات سبک زندگی زنان در جامعه ایرانی با تاکید بر وجوه ایرانی و زنانه آن پرداخته است…
برای تهیه این نشریه و یا اشتراک آن با ایمیل hora@wrc.ir و یا تلفن 09122632245 تماس حاصل فرمایید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: