سه‌شنبه 08 جولای 14 | 17:02
علی‌اکبر صالحی:

190هزار سو غنی‌سازی نیاز یک‌سال بوشهر است

برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به ۱۹۰ هزار سو نیاز داریم یعنی اگر ماشین‌های ما توانشان ۱۰ سو باشد به ۱۹ هزار سانتریفیوژ نیاز است. در حال حاضر ایران سانتریفیوژهایی را در اختیار دارد که توانشان ۲۴ «سو» است بنابراین اگر ۱۹۰ هزار را تقسیم بر ۲۴ کنیم به بیش از ۷ هزار سانتریفیوژ نیاز داریم که بتواند سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تأمین کند.


رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ایران برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی نیاز دارد.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه اظهار کرد: معیار اندازه‌گیری غنی‌سازی «سو» (SWU) یا واحد کار جداسازی است که توانمندی یک سانتریفیوژ را در جداسازی نشان می‌دهد. بنابراین غنی‌سازی را بر اساس سو تعیین می‌کنیم نه تعداد یا نوع ماشین‌های سانتریفیوژ.

وی گفت: در غنی‌سازی باید تعیین کنیم به چه میزان واحد غنی‌سازی نیازداریم و این‌که از چه تعداد ماشین و یا چه نسلی استفاده می‌کنیم بحثی جداگانه است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به ۱۹۰ هزار سو نیاز داریم یعنی اگر ماشین‌های ما توانشان ۱۰ سو باشد به ۱۹ هزار سانتریفیوژ نیاز است. در حال حاضر ایران سانتریفیوژهایی را در اختیار دارد که توانشان ۲۴ «سو» است بنابراین اگر ۱۹۰ هزار را تقسیم بر ۲۴ کنیم به بیش از ۷ هزار سانتریفیوژ نیاز داریم که بتواند سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تأمین کند.

وی با طرح مثالی در این رابطه گفت: هدف تولید ۱۹۰هزار سو است. فرض کنید می‌خواهیم ۱۰ تن بار را جابجا کنیم می‌توان این ۱۰ تن را با ۱۰ وانت‌بار حمل کرد یا با تعداد کمتری کامیون، اما هدف جابجایی بار است نه نوع و چگونگی آن.

صالحی با اشاره به برنامه اولیه اقدام مشترک گفت: بر اساس این برنامه ۱۹۰ هزار سو نیاز عملی است که ایران برای تأمین «سو» ی یک سال نیروگاه بوشهر نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نیروگاه‌های دیگری احداث کنیم بحث جداگانه‌ای است و طبیعی است کشور «سو» ی بیشتری نیاز دارد البته ما نمی‌خواهیم تمام غنی‌سازیمان را در کشور انجام دهیم، اما طرف‌های مقابل باید بدانند چنانچه روزی سوخت نیروگاه را به ما ندهند ایران توانایی تولید آن را دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: