دوشنبه 28 جولای 14 | 20:03

تغذیه آورگان سوری از گوشت گربه

همسایگانمان برای ما گوشت می‌فرستادند، آنها در ابتدا به ما نمی‌گفتند که گوشت چیست، فردای آن روز به ما گفتند که گوشت گربه بوده است.


کاروان صلح سوریهجنگ در سوریه میلیون‌ها نفر را در داخل و خارج از این کشور آواره کرده است و بدترین تاثیرات این جنگ بر کودکان سوری مشهود است.

یک دختر سوری که چندین ماه در محاصره زندگی کرده است، می‌گوید: محاصره شهر ما شرایط بسیار سختی را به وجود آورده بود، ما گوشت گربه می‌خوردیم، در خانه ما حدود چهل موش و یک گربه بود، آن گربه موش‌ها را می‌خورد.

همسایگانمان برای ما گوشت می‌فرستادند، آنها در ابتدا به ما نمی‌گفتند که گوشت چیست، فردای آن روز به ما گفتند که گوشت گربه بوده است.

گفتنی است؛ از زمان حضور تروریست‌های چند ملیتی در سوریه، این عناصر نیابتی یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به مقاصد شوم خود را تحت محاصره قرار دادن مردم غیر نظامی می‌دانستند و با اعمال سیاست‌های غیر انسانی مردم مناطقی از سوریه را در محاصره نگه می‌داشتند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: