دوشنبه 04 آگوست 14 | 01:21

نامه شهریاری به حدادعادل

محمود شهریاری با شرح خاطره‌ای درباره معنای کلمه «مرداد» ماه پنجم سال، از رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواست این واژه به شکل درست خود یعنی «امرداد» استفاده شود تا معنای درست داشته باشد.


محمود شهریاریدر متن این نامه آمده است:

فرهیخته فرزانه

جناب آقای دکتر حدادعادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

با درود و سلام،‌ سال گذشته در چنین روزهایی یک نوجوان باهوش ایرانی از من پرسید واژه مرداد به چه معناست. به او گفتم این واژه از مصدر «مُر» اوستایی به معنای مرگ و مردن ساخته شده و به معنای مردنی، مرگ و نیستی است. با تعجب پرسید پس چرا ما ایرانیان نام ماه پنجم سال را مردنی گذارده‌ایم.

به او گفتم این‌گونه نیست، درست این واژه اَمرداد است. چون الف مفتوحه که پیشوند این واژه است، حرف نفی است و معنای آن را به کلی دگرگون می‌کند و اَمرداد به معنای بی‌مرگ، نمردنی و جاودانه است. این کلمه صفتی است برای خداوند بزرگ که مظهر زوال‌ناپذیری و پایندگی است.

گفت: پس چرا همکاران شما در رسانه ملی و روزنامه‌ها نادرست آن را می‌گویند و می‌نویسند. گفتم شاید درست واژه را نمی‌دانند.

گفت: ولی در مدرسه به ما گفته‌اند ما جایی داریم به نام فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که برای فارسی گفتن و فارسی نوشتن ایجاد شده.

من دیگر چیزی نگفتم. به او قول دادم این نامه را برای جنابعالی بنویسم تا با صدور بخشنامه‌ای، انتشاراتی که تقویم چاپ می‌کنند، رسانه ملی و روزنامه‌ها را (جز روزنامه اطلاعات که سال‌هاست از واژه درست امرداد استفاده می‌کند)،‌ عمل به وظیفه قانونی خود طبق اصل ۱۷ قانون اساسی که پیروی از آن بر همگان شایسته و بایسته است، آگاه فرمایید.

با تجدید احترام

محمود شهریاری

۱۱ امرداد ۱۳۹۳

به گزارش مهر، پیش از این حدادعادل در پاسخ به انتقادهایی که به واژه‌های معادل فرهنگستان برای واژه‌های بیگانه می‌شود تأکید کرده بود نمی‌داند چه کسی گفته فرهنگستان واژه جایگزین کش لقمه را برای پیتزا پیشنهاد داده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: