دوشنبه 04 آگوست 14 | 15:21

روزنامه قانون رفع توقیف شد

دبیر تحریریه روزنامه قانون گفت: دادگاه رای به رفع توقیف این روزنامه داد و قانون بزودی بر روی کیوسک روزنامه فروشی ها خواهد آمد.


روزنامه قانون مسعود کاظمی اظهار داشت: شعبه 76 دادگاه کیفری مدیر مسئول روزنامه قانون را به 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم و رای به رفع توقیف این روزنامه داد.

وی افزود: روزنامه قانون به زودی انتشار خود را از سر می گیرد.

روزنامه قانون به دلیل انتشار خبری در خصوص رویانیان از سوی دادستانی توقیف شده بود.

جلسه محاکمه این روزنامه هفته گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: