شنبه 09 آگوست 14 | 15:22
ه مناسبت سالگرد نهضت مشروطه(عبرت های مشروطه خواهی)

«نهضت مشروطه»،چه بود؟چه نبود؟

حتی نویسنده تاریخ مشروطه ایران، کسروی که چهره ضدّ دین، آخوند ستیز، وابسته به غرب و تحریفگر و مغرض بود، صریحا اعتراف می کند که بدنه انقلاب مشروطه، فعالان و فداکاران آن، رهبران و شعارهای آن، همگی دینی و مسجدی و علمائی و کار روحانیت و متدیّنین بود و مطالبات آنان، اجراء کامل قوانین شریعت اسلام، حفظ منزلت علماء دین و اطاعت از آنان، مبارزه با فساد و ظلم و رشوه و استبداد حاکمان،مبارزه با نفوذ اجانب و کفّار غربی در سیاست و اقتصاد کشور و از این قبیل بود و هرگز شعارهای لائیک و غربی ومطالبات غیر شرعی نداشتند.


به گزارش تریبون مستضعفین هفته نامه صوتی 42 و 43 بمناسبت سالگرد نهضت مشروطه،تقدیم می شود.سایت Rahimpour.ir مقاله شفاهی جدید خود را به باز خوانی تاریخ مشروطه و تحلیل محتوای آن با استناد به اعترافات اسلام ستیزانی چون کسروی(تاریخ نویس مشروطه)اختصاص داده است.

1-تغییر معادله قوای جهان و منطقه در تحولات جنگ بین الملل اول اروپایی و تأثیر آن در نحوه مواجهه با جنبش عدالتخواه اسلامی (مشروطه)

2-معادلات انرژی و سوخت و کشف نفت در ایران و تأثیر آن در رفتار انگلیس با جنبش اسلامی مشروطه

3-سقوط سلطنت تزارها بدست بلشویکها و سقوط شاه های اروپا یا بی اختیار شدن ایشان در یک ظرف زمانی

4-شکست حکومت عثمانی و فروپاشی تدریجی آن بدست انگلیس و با شعار های غربی

5-رهبران مشروطه،علماء دین بودند،شعارها همه اسلامی و شریعت خواهانه و مطالبه عدالت اسلامی بود و، نخستین شهداء آن، طلاب حوزه

6-اصناف و بازار، همه با دفاع از حریم علماء و روحانیت به صحنه آمدند، همچون آغاز تظاهرات و اعتصاب ها در اعتراض به “توهین”نوز” بلژیکی به لباس روحانیت”،اعتراض به تسلط کفار غربی(یهود و ارمنی،انگلیس وفرانسوی و…) بر گمرک و اقتصاد و مالیاتهای کشور، اعتراض به تاسیس بانک ربوی استعمارگران اجنبی در تهران و تخریب ساختمان بانک، اعتراض به بازداشت علماء مبارز در کرمان و قزوین و سبزوار و تبریز و …، اعتراض به حاکمان درباری، مطالبه عزل حاکم تهران و صدر اعظم ایران، حمله زنان محجبّه با چادر و چاقچور به کالسکه شاه و مجبور کردن او به عذرخواهی از علماء دین، و…

7-محل اعتصابها،تحصّن ها و تظاهرات، حرم حضرت عبدالعظیم(ع)،حرم حضرت معصومه (س)، مدارس علمی حوزه ها و مساجد و هیئت ها و مسجد بازار بود ولی چند سال بعد ناگهان کسانی سفارت انگلیس را برای تحصّن پیشنهاد کردند؟!!

8-جرقه نخستین راهپیمایی ها و درگیری ها و اعتصابات علیه حکومت استبداد بی دین و علیه نفوذ کفار استعمار گر در کشوردر ماه محرم و ماه رمضان و مراسم دینی زده شد.

9-در فهرست مطالبات انقلابیون و نیز دستخط تسلیم شدن شاه، همه مواد،اسلامی و دینی بود و نامی از مشروطه،پارلمان،دمکراسی، آزادی و قانون اساسی به سبک غربی نبود.

10-سفارت انکلیس و روشنفکران درباری قاجار، نقش اصلی را در تبدیل عبارت “مجلس شورای اسلامی” که خواست مردم و علماء و بدنه اصلی انقلاب بود به عبارت “مجلس شورای ملی”در دستخط شاه و امضاء حکم مشروطه داشتند.

11-حتی نویسنده تاریخ مشروطه ایران، کسروی که چهره ضدّ دین، آخوند ستیز، وابسته به غرب و تحریفگر و مغرض بود، صریحا اعتراف می کند که بدنه انقلاب مشروطه، فعالان و فداکاران آن، رهبران و شعارهای آن، همگی دینی و مسجدی و علمائی و کار روحانیت و متدیّنین بود و مطالبات آنان، اجراء کامل قوانین شریعت اسلام، حفظ منزلت علماء دین و اطاعت از آنان، مبارزه با فساد و ظلم و رشوه و استبداد حاکمان،مبارزه با نفوذ اجانب و کفّار غربی در سیاست و اقتصاد کشور و از این قبیل بود و هرگز شعارهای لائیک و غربی ومطالبات غیر شرعی نداشتند.

12-کسروی اعتراف میکند حتی روشنفکران غربگرا یا درباری هم که مطالباتی چون مشروطیت غربی(کنستیتوسیون)، جمهوریخواهی فرانسوی و مشروطه خواهی انگلیسی و قانون اساسی به سبک آمریکا و شعارهایی چون دمکراسی و آزادی و پیشرفت و ترقّی سر میدادند تقریبا همه به تقلید و از سر جهل بود و نمی توانستند آنها را توضیح دهند و خود نمی دانستند چه می خواهند و فقط بطور مبهم،”ترقّی”!! می خواستند.

قسمت اول هفته نامه صوتی را از اینجا بشنوید
قسمت دوم هفته نامه صوتی را از اینجا بشنوید

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: