دوشنبه 15 سپتامبر 14 | 17:36
رسانه‌های حزب التحریر:

آشنایی با قوانین مطبوعاتی یک گروه سلفی

رسانه‌هایی که مدیران آنها تابعیت دولت اسلامی را دارند نیازی به مجوز ندارند و فقط می‌بایست راه‌اندازی رسانه خود را به اداره رسانه‌ها اطلاع بدهند.


رسانه‌هایی که مدیران آنها تابعیت دولت اسلامی را دارند نیازی به مجوز ندارند و فقط می‌بایست راه‌اندازی رسانه خود را به اداره رسانه‌ها اطلاع بدهند.
سایت نصر(از رسانه‌های حزب التحریر) با انتشار متن کامل قانون اساسی این گروه در بند 107 آن می‌افزاید که مدیرمسئول و نویسندگان مسئول هر آنچه منتشر می‌کنند بوده و مانند هر فردی از جامعه می‌بایست پاسخگوی رفتار غیرشرعی خود باشند.
رسانه ها نیازی به مجوز ندارد بلکه هر فردی که تابعیت دولت اسلامی را دارا باشد می‌تواند رسانه‌ای، مکتوب، صوتی و یا تصویری راه اندازی کند و فقط باید راه اندازی رسانه خود را خبر بدهند و فقط اخباری که مربوط به دولت اسلامی است می‌بایست اجازه آن گرفته شود اما اخبار دیگر بدون هرگونه مجوزی پخش آن بلااشکال است
در همه حالات نیز مدیررسانه‌ها مسئول هر آنچه منتشر می‌کنند هستند و مانند هر فردی از مردم در صورت مخالفت با شرع مواخذه می‌شوند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: