یکشنبه 28 سپتامبر 14 | 14:21
معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری؛

زن می تواند به عنوان قاضی خدمت کند

معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری با بیان اینکه هم اکنون در دادگاه ها از قضات خانم استفاده می شود، گفت: در مواردی مانند دادیار و بازپرس و حتی معاون دادستان، مشاور دادگاه خانواده و یا در سایر مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف زنان در مقام قاضی مشغول به خدمت اند.


20140928121706ch-ساکی

 معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری با بیان اینکه هم اکنون در دادگاه ها از قضات خانم استفاده می شود، گفت: در مواردی مانند دادیار و بازپرس و حتی معاون دادستان، مشاور دادگاه خانواده و یا در سایر مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف زنان در مقام قاضی مشغول به خدمت اند.

محمدرضا ساکی  با بیان اینکه زنان در جامعه ما از جایگاه ارزشمندی برخوردارند گفت: درحال حاضر تعداد زیادی از قضات زن در سراسر کشور در مناصب مختلف مشغول انجام وظیفه هستند.

وی ادامه داد: در جایگاه رییس دادگاه، فقط قاضی مرد می تواند قضاوت کند و تنها ممنوعیت قضاوت خانم ها همین حکم دادن  است در حالی که خانم ها می توانند به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند.

معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری در تشریح این مساله  گفت: شرایط قضات در دین مبین اسلام مشخص شده و آیات و روایات هم دراین زمینه درخصوص مبانی فقهی ذکر شده که زن به عنوان صادرکننده حکم نمی تواند قضاوت کند و تنها مرد می تواند به عنوان قاضی حکم صادرکند.

وی اضافه کرد: باتوجه به آیین دادرسی کیفری جدید خانم ها می توانند در خصوص دادگاه های اطفال و خانواده به عنوان مشاور انجام وظیفه کند.

ساکی یادآورشد: هرساله در آزمون جذب قضات دادگستری که توسط قوه قضاییه به عمل می آید تعدادی خانم به استخدام قوه قضاییه درمی آیند و در مناصبی که ممنوعیت قانونی و شرعی ندارند انجام وظیفه می کنند و این روال کماکان ادامه دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: