یکشنبه 28 سپتامبر 14 | 16:08
یک سال از اهدا شیردال تقلبی به خوشبین‌ها گذشت!

از حسن‌نیت آمریکایی‌ها تا غارت به‌بهانه غرامت

با اين حال نماد حسن نيت آمريكايي خيلي زود تقلبي از آب درآمد. در همان روزها يك پايگاه آمريكايي با ارائه اسناد و مداركي گزارش داد جام شيردال كه از طرف آمريكا به ايران به نشانه حسن نيت اهدا شده و وزارت خارجه آمريكا مدعي قدمت ۲۷۰۰ساله آن است، كاملا تقلبي و مربوط به سال ۱۹۹۹ است. اين پايگاه اينترنتي آمريكا در اينباره نوشت كه «ما به ايران يك نشان باستاني داديم كه حسن نيت خود را نشان دهيم. اما فقط يك مشكل كوچك وجود دارد. اينكه اين شيء تقلبي است و قدمت آن به سال۱۹۹۹ برميگردد.»


شيردال؛ موجودي است افسانهاي، به جاي مانده از تمدن مصر باستان كه ميگويند نمونه‌هايي از آن در مديترانه و يونان هم مشاهده شده، حتي وجودش را به تمدن عيلاميان نيز نسبت داده اند و همين حالا اگر به موزه هفتتپه در محوطه باستاني عيلامي خوزستان نيز سري بزنيد نمونه بازسازي و مرمت شده آن را در اين موزه خواهيد ديد.
جام شیردال
شيردال؛ تركيبي از شير و عقاب، نگاهبان تاج و تخت و قدرت پادشاهان باستان است موجودي افسانهاي كه پيكرهاش دروازههاي ورودي شهرها بود تا حافظ قدرت و سلامت پادشاهان باستان و شهرهايشان شود.

افسانه شيردال هرچه باشد تا ششمين روز از مهرماه ۹۲كمتر كسي به جز باستانشناسها و موزهدارها با آن آشنا بود تا آنكه وزارت خارجه آمريكا در تماس تلفني دقيقه ۹۰با هيأت ايراني در نيويورك به گوش محمدعلي نجفي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي كه آن زمان همراه با رئيس جمهور به نيويورك رفته بود رساند كه يك هديه براي ايران دارد. اين هديه همان جام شيردال مشهور بود كه در يك صندوق كوچك چوبي قرار داشت و به هيأت ايراني تحويل شد.

صبح ششم مهرماه در پاويون فرودگاه مهرآباد تهران، محمدعلي نجفي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در جمع خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي رسانهها حاضر شد تا از هديه فرهنگي دولت آمريكا رونمايي كند.

اين هديه بدون انجام كارشناسي به عنوان يك شيء باستاني متعلق به ۷۰۰سال پيش از ميلاد مسيح اعلام شد. صبح آنروز هيجان براي رونمايي از شيء اهدا شده به هيأت ايران از سوي دولت آمريكا چنان زياد بود كه حتي اين جمله خبرنگار همشهري در پاويون دولت پيش از اظهارات رئيس سازمان ميراث فرهنگي كه خطاب به مسئولين سازمان ميراث فرهنگي گفت اين شيء به نظر يك شيء مرمت شده است نيز شنيده نشد و محمدعلي نجفي به خبرنگار همشهري گفت كه اين شيء را تميز نگاه داشته اند.

شيردال اهدا شده به ايران يك شيء تقلبي بود كه به گفته يكي از باستانشناسها كه همزمان با ورود شيردال به ايران با خبرنگار همشهري گفت وگو ميكرد تصويري كاريكاتوري از شيردال واقعي بود كه در دوره باستان وجود داشته است. كار به آنجا رسيد كه سازمان ميراث فرهنگي در نهايت شيء اهداشده را يك هديه فرهنگي خواند و وزارت خارجه آمريكا نيز گفت كه اين شيء تنها به نشانه حسن نيت به ايران اهدا شده است. شيردال اهدا شده به ايران در سال ۱۹۹۹از يك فرد عربتبار در فرودگاه آمريكا و توسط پليس افبيآي ضبط شده بود.

كارشناس پليس آمريكا براساس اظهارات فرد بازداشت شده احتمال داده بود كه اين شيء متعلق به ايران است و آنرا در انبار پليس آمريكا نگهداشته بود تا آنكه در سال ۲۰۱۳به بهانه نخستين ارتباط مستقيم ايران و آمريكا تحويل مقامات ايران شد. اين شيردال اكنون در موزه ملي ايران نه به عنوان يك شيء باستاني كه به عنوان نماد ارتباط فرهنگي ايران و آمريكا نگهداري ميشود.

يك سال پس از ورود شيردال تقلبي

چند سال قبل از ماجراي شيردال، آمريكا به بهانه گرفتن غرامت از ايران الواح هخامنشي را به گروگان گرفته بود.

شیردال

سال گذشته درست همين روزها بود كه در بازگشت رئيس‌جمهور و هيأت همراه از نخستين سفر خود به نيويورك و پس از ماجراي مكالمه تاريخي روحاني با همتاي آمريكايي خود، محمدعلي نجفي معاون وقت رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در بدو ورود به تهران از جام اهدايي آمريكا به ايران به نام «شيردال» پرده برداري و آن را به عنوان نمادي از حسن نيت آمريكايي معرفي كرد. مسئولان دولت بازگرداندن اين شيء را اقدامي نمادين براي آغاز همكاريهاي فرهنگي با آمريكا و تلاش مضاعف براي بازگرداندن الواح هخامنشي به ايران دانستند.

با اين حال نماد حسن نيت آمريكايي خيلي زود تقلبي از آب درآمد. در همان روزها يك پايگاه آمريكايي با ارائه اسناد و مداركي گزارش داد جام شيردال كه از طرف آمريكا به ايران به نشانه حسن نيت اهدا شده و وزارت خارجه آمريكا مدعي قدمت ۲۷۰۰ساله آن است، كاملا تقلبي و مربوط به سال ۱۹۹۹ است. اين پايگاه اينترنتي آمريكا در اينباره نوشت كه «ما به ايران يك نشان باستاني داديم كه حسن نيت خود را نشان دهيم. اما فقط يك مشكل كوچك وجود دارد. اينكه اين شيء تقلبي است و قدمت آن به سال۱۹۹۹ برميگردد.»

غارت به بهانه غرامت

دغل‌كاري آمريكاييها محدود به يكسال و چندسال اخير نيست. چندسال قبل از ماجراي شيردال، كميتهاي در سناي آمريكا لايحه پيشنهادي را براي فروش و حراج آثار و اشياي باستاني ايران كه در موزهها يا دانشگاههاي آن كشور نگهداري ميشوند، تصويب كرد. الواح هخامنشي ايران بيش از ۷۰سال است كه به بهانه ترجمه و پژوهش در مؤسسه شرقشناسي شيكاگو باقيمانده است.

اين الواح به مؤسسه شرقشناسي دانشگاه شيكاگو بهمدت ۳سال امانت داده شده تا آن مؤسسه پژوهشهاي گستردهاي درباره آنها انجام دهد و پس از مستندسازي و انتشار نتيجه پژوهشهاي خود، الواح را به ايران بازپس دهد. اما وعده اين مؤسسه مبني بر استرداد همه الواح طي سالهاي سال به تأخير افتاد بهطوري كه در سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۸) تعداد ۱۷۹لوح به ايران باز پس داده شد و در سال۱۳۵۰ (۱۹۵۱) نيز تعداد ۳۷هزارو۷۴ خرده الواح مسترد شد.

پس از آن يكبار ديگر عمليات استرداد، متوقف شد، اما مطالعات آن مؤسسه درباره الواح در طول سالهاي پس از ۱۳۵۰ ادامه داشت، تا اينكه سرانجام در سال۱۳۸۳ (۲۰۰۴) تعداد ۳۰۰لوح ديگر به موزه ملي ايران ارسال شد. در اين ميان چند خانواده يهودي با طرح اتهاماتي واهي عليه ايران، غرامت كشته شدن تعدادي از اعضاي خانواده خود را در يك بمبگذاري در آمريكا از ايران طلب كردند و مدعي شدند كه الواح هخامنشي بايد حراج شده و غرامت آنان تأمين شود. اعتراض ايران باعث شد كه رأي دادگاه بدوي در اينباره لغو شود و دادگاه استيناف رأي به نفع ايران دهد.

مصادره ۴ميلياردي

بخشي از دارايي‌هاي ايران كه بعد از انقلاب در آمريكا مصادره شد مربوط به پول‌هايي است كه محمدرضا پهلوي بابت خريد اسلحه به آمريكا پرداخت كرده بود اما با وقوع انقلاب نه تنها اين سلاحها به ايران تحويل داده نشد بلكه پول پرداخت شده از سوي ايران هم مسترد نشد. اين تجهيزات نظامي شامل زيردريايي، هواپيماي آواكس، هواپيماي اف۱۵ و… است كه به روايتي هزينه آنها بيش از يك ميليارد دلار بود. الان بعد از گذشت ۳۵سال ارزش دلاري اين تجهيزات نزديك به ۳ يا ۴ميليارد دلار شده است. آمريكا سالانه به بهانه‌هاي واهي بخشي از اين دارايي‌هاي ايران را مصادره مي‌كند.

وعده لغو تحريم

چندماه پس از ماجراي بازگرداندن شيردال؛ ايران و ۱+۵ توافقنامهاي را امضا كردند كه به توافقنامه ژنو معروف شد؛ توافقنامهاي كه براساس آن دولت آمريكا متعهد ميشد با همكاري مستمر و ايفاي نقش متناسب رئيسجمهور و كنگره، مانع اعمال تحريمهاي جديد عليه فعاليتهاي هستهاي ايران خواهد شد. همچنين در مقدمه توافق ژنو يا همان برنامه اقدام مشترك نيز تصريح شده كه «در طول اين مدت همه طرفهاي ماجرا تلاش خواهند كرد تا فضاي سازنده براي انجام مذاكرات با حسننيت، پابرجا باقي بماند. » با اين حال، عملكرد آمريكا طي ۸ماه سپريشده از توافق ژنو، نشان ميدهد درعمل ماشين تحريم آمريكا عليه ايران متوقف نشده است. براساس بررسيهاي انجامشده بهويژه بر پايه گزارش وزارت خزانهداري آمريكا طي حدود ۸ماه پس از توافق ژنو بيش از ۵۵ مورد تحريم جديد از سوي آمريكا عليه شركتها، بانكها و شخصيتهاي ايراني اعمال شده است.

البته فريبكاري طرف آمريكايي از همان روزهاي نخست پس از امضاي توافقنامه نيز مشخص بود؛ آنجايي كه كاخ سفيد ساعاتي پس از امضاي توافقنامه اقدام به انتشار جزئياتي از آن نمود كه با متن اصلي توافقنامه تفاوتهاي فاحشي داشت. هرچند وزارت امور خارجه كشورمان بلافاصله پس از انتشار اطلاعات فكت شيت (برگه اطلاعرساني) و بيانيه كاخ سفيد درباره روند اجرايي توافق ژنو، با رد اين دو منبع، آنها را تفسيري يكسويه و ناصحيح از سوي آمريكا عنوان كرد، اما عدمصداقت آمريكاييها كاملا در اين اقدام غيراخلاقي دولتمردان آمريكا قابل مشاهده بود.

همچنين درحاليكه عباس عراقچي، مذاكره‌كننده ارشد كشورمان پيش از آن با اشاره به سري بودن مفاد توافقنامه ژنو گفته بود كه اگرچه توافقات روي كاغذ آمده اما non-paper است و Non-paper قابل انتشار نيست و منظور از non-paper توافق نوشته شده و البته غيررسمي است كه طرفين تمايلي به انتشار و رسميت بخشي به آن ندارند، كاخ سفيد تنها ۴روز پس از اين اظهارات عراقچي، بندهاي اين توافقنامه non-paper را منتشر كرد، تا مشخص شود كه علاقهاي به اجراي حتي جزئيترين توافقات صورت گرفته با ايران را هم ندارد.

جام شیردال

پيدا و پنهان

دروغگويي هاي مقامات كاخ سفيد موضوعي نيست كه به يكسال اخير خلاصه شده باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب مدت ها در اولین روز از سال ۱۳۹۲ در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا(ع) در رواق امام خمینی(ره) به گوشه اي از اين دروغگويي ها اشاره كرده بودند. ايشان در آن سخنراني فرمودند: آمریکا مرتب پیغام می دهند که ما قصد تغییر نظام اسلامی را نداریم. جواب این است که ما نگران این نیستیم که شما قصد این را داشته باشید یا خیر. آنروز هم که قصدش را داشتید و به صراحت اعلام کردید، هیچکاری نتوانستید انجام بدهید و بعد از این هم نخواهید توانست.

مقام معظم رهبري در ادامه خاطرنشان كردند: مرتب و پی درپی آمریکایی ها پیغام می دهند که ما در پیشنهاد مذاکره منطقی صادق هستیم. من در جواب می گویم ما به شما بارها گفته ایم که ما در پی سلاح هسته ای نیستیم و شما باور نمی کنید، ما چرا باید حرف شما را بپذیریم؟ وقتی شما سخن منطقی و صادقانه ما را نمی پذیرید چرا باید حرف شما که بارها خلافش ثابت شده است را بپذیریم؟ پیشنهاد مذاکره یک تاکتیک آمریکاییست برای فریب افکار عمومی دنیا. همینجا این را بگویم که از جمله تاکتیک های تبلیغاتی اینها این است که از طرف رهبری ایران، کسانی با آمریکایی ها مذاکره کردند این دروغ محض است. تاکنون از سوی رهبری ایران هیچکس با آنها مذاکره نکرده است. بر اساس تجربه و کنجکاوی، برداشت ما این است که آمریکا مایل به اتمام مذاکرات هسته ای و پایان مناقشه هسته ای نیست. اگر آنها مایل بودند، راه حل بسیار نزدیک و آسان بود.

ايشان اخيرا هم پس از مرخص شدن از بيمارستان در مصاحبه اي با واحد مركزي خبر پرده از يك سند ديگر از دروغگويي هاي مقامات آمريكايي برداشتند و در حالي كه آمريكا در تبليغات خود مدعي عدم دعوت از ايران براي شركت در ائتلاف ضد داعش شده بود، گفتند: در همان روزهای سخت حمله داعش به عراق، سفیر آمریکا در عراق طی درخواستی از سفیر ما در عراق می‌خواهد که ایران و آمریکا جلسه‌ای برای مذاکره و هماهنگی در خصوص داعش داشته باشند. سفیر ما در عراق، این موضوع را به داخل کشور منعکس کرد که برخی مسئولان هم با این جلسه مخالفتی نداشتند اما من مخالفت کردم و گفتم، در این قضیه ما با آمریکایی‌ها همراهی نمی‌کنیم زیرا آنها نیت و دست آلوده‌ای دارند و چگونه امکان دارد که در چنین شرایطی ما با آمریکایی‌ها همکاری کنیم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا و اعلام این موضوع که ما از ایران برای ائتلاف بر ضد داعش دعوت نمی‌کنیم، خاطرنشان کردند: همین وزیر امور خارجه آمریکا، شخصاً به آقای دکتر ظریف درخواست داده بود که بیایید در قضیه داعش با ما همکاری کنید اما دکتر ظریف درخواست او را رد کرده بود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مخالفت صریح جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با آمریکا در خصوص مبارزه با داعش، گفتند: اکنون آنها به دروغ می‌گویند که ما ایران را در ائتلاف شرکت نخواهیم داد در حالی که ایران از ابتدا مخالفت خود را با حضور در چنین ائتلافی اعلام کرده بود.

اين سخنان صريح مقام معظم رهبري موجب شد تا در نهايت مقامات آمريكايي كه سعي در وانمود كردن عدم دعوت از ايران را داشتند، موضوع دعوت از ايران و مخالفت كشورمان با حضور در اين ائتلاف ضد داعش را تاييد كنند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همين رابطه در توئیتر خود نوشت: این چیز پنهانی نیست که ما برای مبارزه علیه داعش در عراق با ایران گفتگو کردیم و این مسئله در حاشیه مذاکرات هسته ای صورت گرفته است. اما آيا مقامات كاخ سفيد پس از اين ماجراها كه منجر به افشاي دروغگويي ها و عدم صداقت آنان در مواجهه با ايران گرديده حاضر مي شوند از سياست هاي خصمانه و فريبكارانه خود در قبال ايران دست بردارند؟!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: