دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۰۷ مهر ۹۳ | ۱۵:۲۱
بيمه مركزي اعلام کرد:

بیمه مرکزی 6 شرکت بیمه‌ای را جریمه کرد

بيمه مركزي اعلام کرد: به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم در ريسک‌هاي بزرگ بيمه‌اي، 6 شرکت بیمه‌ای جريمه شدند.


IMG11374981
بيمه مركزي اعلام کرد: به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم در ريسک‌هاي بزرگ بيمه‌اي، 6 شرکت بیمه‌ای جريمه شدند.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگيري از رقابت هاي ناسالم در ريسك هاي بزرگ بيمه اي، شركت هاي بيمه ايران، البرز، دانا، پارسيان، رازي و سينا را جريمه كرد.

بر اساس بررسي هاي نظارتي بيمه مركزي، اين شركت ها به دليل رعايت نكردن مجوزهاي نرخ و شرايط هنگام صدور بيمه نامه و يا استعلام نكردن مجوز نرخ و شرايط از بيمه مركزي شامل جرائم آئين نامه شماره 76 شوراي عالي بيمه از جمله”عدم پرداخت كارمزد بيمه هاي اتكايي”،”عدم پرداخت خسارت سهم اتكايي بيمه مركزي” و “صدور تذكر” شدند.

بر اساس مفاد ماده (6) آئين نامه شماره 76 مصوب شوراي عالي بيمه، موسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمه نامه هايي كه تعهدات/ سرمايه آنها بيش از مبالغ مندرج در آئين نامه مذكور است، موافقت بيمه مركزي را در مورد نرخ و شرايط اخذ كنند. در صورت عدم اجراي مفاد اين آئين نامه توسط هر يك از موسسات بيمه، بيمه مركزي مي تواند يك يا چند جريمه مقرر در ماده (19) آئين نامه مذكور را در مورد شركت هاي بيمه متخلف اعمال نمايد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر اجراي قوانين و مقررات بيمه اي را در دستور كار جدي خود قرار داده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: