جمعه 03 اکتبر 14 | 13:19
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور؛

مصرف سموم در ایران نصف متوسط جهانی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان آنکه محصولات کشاورزی کشور سالم تولید می شود، گفت: میزان مصرف سم و آفت کش برای تولید محصولات کشاورزی در ایران کمتر از نصف متوسط جهانی است.


رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان آنکه محصولات کشاورزی کشور سالم تولید می شود، گفت: میزان مصرف سم و آفت کش برای تولید محصولات کشاورزی در ایران کمتر از نصف متوسط جهانی است.

محمدعلی باغستانی میبدی روز جمعه درخصوص اقدامات این سازمان برای کاهش مصرف سموم در تولید محصولات کشاورزی، افزود: در دنیا برای تولید محصولات کشاورزی به ازای هر هکتار یک کیلوگرم یا (یک لیتر) سم مصرف می شود در حالی که این میزان در ایران حدود 562 گرم یا میلی لیتر یعنی معادل 56 درصد آن است.

وی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد میزان مصرف سموم و آفت کش ها در کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا زیاد نیست.

وی کاهش مصرف سم در تولید محصولات کشاورزی کشور را یکی از آرمان های وزارت جهادکشاورزی عنوان و تصریح کرد: در سال 92 میزان مصرف سم کشور 21 میلیون کیلوگرم بوده که این میزان نسبت به سال ماقبل خود(سال 91)حدود یک تا 1.5 لیتر کاهش نشان می دهد.

وی با تاکید بر آنکه مصرف اصولی سموم و آفت کش ها سبب افزایش تولید در واحد سطح می شود، گفت: هیچیک از کشورهای دنیا نمی تواند این ادعا را داشته باشد که برای تولید محصولات کشاورزی خود از سم استفاده نمی کند و یا سم را از خط تولید حذف کرده است.

وی افزود: اگر برای تولید محصولات کشاورزی از سموم و آفت کش ها استفاده نشود به طور حتم باید شاهد 30 تا 35 درصد و در برخی محصولات تا 100 درصد خسارت باشیم که این امر نیز منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

** مصرف اصولی و استاندارد سم در محصولات جالیزی الزامی است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درباره باقیمانده سموم در برخی از محصولات کشاورزی، گفت: در محصولات اساسی همچون گندم، برنج، مرکبات و سیب باقیمانده سموم وجود ندارد، تنها در بخش اندکی از محصولات جالیزی و باغی ممکن است سموم به صورت لکه باقی بماند که باید کشاورزان با رعایت مسائل اصولی از سموم به میزان استاندارد استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در سال زراعی گذشته مبارزه با سن گندم در سطح 2 میلیون هکتار، مبارزه با علف های هرز در سطح 3 میلیون و 800 هزار هکتار، زنگ گندم در سطح 18 هزار هکتار و سایر آفات گندم در سطح 200 هزار هکتار انجام شده است.

باغستانی میبدی افزود: طی مدت مذکور در مجموع سمپاشی و مبارزه شیمیایی با آفات گندم در سطح حدود 6 میلیون هکتار صورت گرفت که برای مقابله با سن، زنگ و علف های هرز گندم راهی جز مبارزه شیمیایی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: مبارزه با آفات گندم باعث شد تا خسارات ناشی از سن گندم به کمتر از 0.6 درصد کاهش یابد و هیچ محموله گندمی به دلیل سن زدگی از سیلو برگشت داده نشود.

وی به کمترین میزان خسارت ناشی از علف های هرز و زنگ گندم طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش های اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال پیش بینی می شد 700 هزار هکتار مبارزه با زنگ گندم داشته باشیم که به دلیل اقدامات به موقع شبکه های پیش آگاهی و عملیات کانون کوبی این آفت کنترل شد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: محصولاتی نظیر گندم و برنج کشور باقیمانده سم ندارند چرا که در طول دوره سمپاشی تا زمان برداشت و فرآوری؛ سمی در آنها باقی نمی ماند بنابراین مخاطراتی برای مصرف کنندگان ایجاد نخواهند کرد.

باغستانی گفت: آنچه مهم است مصرف سموم و مبارزه شیمیایی در کشور، اصولی و طبق استانداردهای بین المللی و ملی می باشد که طی سالهای اخیر بخش ترویج کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی ما در این خصوص اقدامات موثری انجام داده اند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: