جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۲ مهر ۹۳ | ۱۱:۳۹
با موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

نخستین هلدینگ مالی بازار سرمایه متولد شد

هلدینگ نور انوار نخستین هلدینگ و نهاد مالی تصریح‌شده در قانون بازار اوراق بهادار است که موفق به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.


13920221000182_PhotoA

هلدینگ نور انوار نخستین هلدینگ و نهاد مالی تصریح‌شده در قانون بازار اوراق بهادار است که موفق به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.

حسین خزلی خرازی، موسس، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ نور انوار در این زمینه، گفت: هلدینگ نور انوار نخستین هلدینگ و نهادمالی تصریح شده در قانون بازار اوراق بهادار است که موفق به اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.

وی درباره نام این هلدینگ بیان داشت: البته نام این هلدینگ ممکن است پس از پشت سرگذاشتن مراحل اداری در ثبت شرکت ها تغییر کند، اما در حال حاضر این هلدینگ، هلدینگ مالی نور انوار نام دارد.

مدیرعامل هلدینگ نور انوار در مورد شرکت های زیرمجموعه خود اظهار داشت: تمامی شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ فقط قصد انجام خدمات بازار سرمایه را دارند و تک تک آنها نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند داشت.

خرازی متذکر شد: در شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ، خدمات کارگزاری، سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی انجام خواهد شد که هر کدام از این خدمات نام برده در قالب یک شرکت مستقل، زیرمجموعه این هلدینگ خواهند بود.

موسس هلدینگ نور انوار در خصوص فعالیت های شرکت های زیرمجموعه ادامه داد: این 4 فعالیت شرکت های زیر مجموعه هلدینگ، 95 درصد خدمات بازار سرمایه را شامل خواهند شد و بخش کوچکی از خدمات باقی مانده که این هلدینگ به دلیل کفایت سرمایه قادر به انجام آن نخواهد بود، بخشی است که در تعهد و وظایف شرکت های تأمین سرمایه است.

وی در خصوص برنامه آتی این شرکت خاطرنشان کرد: هلدینگ نور انوار به دلیل کفایت سرمایه در برنامه 3 ساله نخست خود خدمات تأمین سرمایه را ارائه نخواهد داد، اما در برنامه دوم و بعد از گذشت 3 سال که شرکت بزرگ شد و افزایش سرمایه داد، می تواند به یک شرکت تأمین سرمایه تبدیل شود و تمامی خدمات بازار سرمایه را به صورت Full Service انجام دهد.

عضو هیأت مدیره هلدینگ نور انوار در خصوص ارکان این هلدینگ گفت:  سهامداران عمده این هلدینگ، شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار به عنوان شخصیت حقوقی و حسین خزلی خرازی به عنوان شخصیت حقیقی است.

خرازی در مورد الزامات تأسیس این قبیل هلدینگ ها با توجه به قانون بازار اوراق بهادار افزود: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت های مادر(هلدینگ) در بند 22 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار این گونه تعریف شده اند شرکتی که در سرمایه گذاری با شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع آن،حق رای کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیت مدیره موثر باشد، بنابراین یکی از نهادهای مالی تصریح شده در قانون بازار اوراق بهادار شرکت های هلدینگ هستند.

مدیرعامل نور انوار با اشاره به نام شرکت های هلدینگ در زبان فارسی خاطرنشان ساخت: شرکت های هلدینگ که اختلافی بر سر نام آنها در فارسی نیز وجود دارد در قانون، شرکت مادر گفته می شوند اما ثبت شرکت ها کلمه هلدینگ را ثبت نمی کند.

وی با اشاره بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که وظایف هیأت مدیره سازمان بورس در آن تشریح شده است، یادآور شد: در بند 7 ماده 7 گفته شده، “تصویب اساسنامه بورس ها و کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون”، بنابراین یکی از نهادهای مالی این قانون شرکت های هلدینگ هستند خصوصا هلدینگ نور انوار که کاملا یک هلدینگ مالی است و فقط هم در زیرمجموعه های خود، خدمات بازار سرمایه را ارائه می دهد.

خرازی در ادامه با اشاره به فعالیت این هلدینگ در تمام بورس ها تصریح کرد: هلدینگ نورانوار از طریق کارگزاری خود، در تمام بورس ها فعالیت دارد و از طریق سه نهاد دیگر زیرمجموعه خود، خدمات جانبی بورس ها را ارائه می دهد که کارگزار معرف، کارگزار پذیرش، خدمات مشاور سرمایه گذاری، خدمات مدیریت دارایی و وجوه سهامداران،سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی از این قبیل خدمات خواهد بود و تنها خدماتی از قبیل تعهد پذیره نویسی، بازخرید سهام ، صدور ضمانت نامه که در اختیار شرکت های تامین سرمایه و در اساسنامه آنها است و شرکت های تامین سرمایه هم به دلیل داشتن تخصص و سرمایه می تواننداین کار را انجام دهند، در زمره فعالیت های این هلدینگ در 3 سال ابتدایی نخواهد بود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: