سه‌شنبه 07 اکتبر 14 | 13:39
معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران:

کشتی مرگ در انتظار پناهجویان به استرالیا

معاون وزیر امور خارجه گفت: سودجویان جوانان را به بهانه اشتغال و بهشت‌نمایی سوار کشتی مرگ کرده و رهسپار استرالیا می‌کنند که ۹۰درصد منجر می‌شود.


13920817000081_PhotoA

معاون وزیر امور خارجه گفت: سودجویان جوانان را به بهانه اشتغال و بهشت‌نمایی سوار کشتی مرگ کرده و رهسپار استرالیا می‌کنند که ۹۰درصد منجر می‌شود.

قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در حاشیه پنجمین نشست نیروی انتظامی با سفرا و کارداران مستقر در تهران در جمع خبرنگاران،‌ در مورد تشکیل معاونت مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور خارجه اظهار داشت: همکاری‌های وزارت امور خارجه با پلیس تنگاتنگ است و به همین دلیل در سال‌های اخیر با تلاش ناجا یادداشت تفاهمنامه با پلیس کشورهای مختلف در زمینه مواد مخدر، قاچاق انسان و … منعقد شده است.

قشقاوی تصریح کرد: در وزارت امور خارجه معاونتی نداریم، اما در معاونت کنسولی همکاری‌های مشترکی با پلیس مبارزه با مواد مخدر داشته‌ایم.

وی افزود: چه در قالب زمینه‌سازی و چه در قالب کمیسیون‌های عالی کشورها حضور ناجا در گارد ساحلی،‌ مرزبانی و قاچاق مواد مخدر مثبت بوده است و شایستگی پلیس ایران همواره برجسته بوده است.

وی در ادامه به عنوان نماینده دیپلماسی، توفیقات فراوان ناجا در کاهش جرایم بخصوص در خارج از کشور را یادآور شده و گفت: در دو سال اخیر در عملیات حج در عربستان، حتی یک نفر نیز دستگیر نمی‌شود که این حاکی از فعالیت ناجا است.

قشقاوی به موضوع قاچاق انسان پرداخت و تصریح کرد: انسان‌های سودجو جوانان ما را اغفال می‌:نند و به بهانه اشتغال و بهشت‌نمایی جوانان ما را به کشورهای مختلفی از جمله استرالیا می‌کشانند.

وی افزود: جوانا تا محدوده‌ای را قانونی می‌روند و در منطقه‌ای بین اندونزی استرالیا سوار کشتی مرگ می‌شوند که 90 درصد منجر به غرق شدن کشتی و مرگ آنها می‌شود.

معاون وزیر امور خارجه افزود: در ادامه هم در اردوگاه‌های سخت جان خود را از دست می‌دهند که امید است با روشنگری رسانه‌ها شاهد سوار شدن جوانان بر کشتی‌های مرگ نشویم.

وی خاطرنشان کرد: جوانان بدانند این پناهجویی‌ها منجر به مرگ است و چون پناهجویان ما در ادامه هویت ایرانی خود را انکار می‌کنند ما طبق کنوانسیون وین بعد از مرگ متوجه حضور آنها می‌شویم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: