پنج‌شنبه 09 اکتبر 14 | 11:42

فیلم: آرایش جبهه خودی

آرایش جبهه خودی قسمت سوم از مجموعه فرمانده است. این مجموعه گلچینی از سخنان فرمانده کل قوای جبهه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیرامون فرهنگ است که توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ تهیه گردیده است.


آرایش جبهه خودی قسمت سوم از مجموعه فرمانده است. این مجموعه گلچینی از سخنان فرمانده کل قوای جبهه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیرامون فرهنگ است که توسط معاونت تولید شبکه تبلیغ تهیه گردیده است.

آرایش جبهه خودی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: