یکشنبه 19 اکتبر 14 | 15:31
دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات:

مدیرعامل «ایرنا» مجرم شناخته شد

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرعامل خبرگزاری «ایرنا» با اکثریت آرای اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.


13930220000486_PhotoA

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرعامل خبرگزاری «ایرنا» با اکثریت آرای اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

علی‌اکبر کسائیان اظهار داشت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، پرونده مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و همچنین مدیرمسئول روزنامه خبر ورزشی رسیدگی شد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در ادامه افزود: بر همین اساس، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا (محمد خدادی) با اکثریت آراء اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

وی گفت: مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب، افترا و نشر تحقیقات مراجع قضایی و همچنین دارا بودن شاکی خصوصی مجرم شناخته شد.

وی درباره بررسی پرونده مدیرمسئول روزنامه خبر ورزشی نیز اظهار داشت: شاکیان این پرونده پیش از آغاز دادگاه اعلام رضایت کردند که مورد موافقت اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات قرار گرفت.

جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه 76 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: