سه‌شنبه 02 نوامبر 10 | 19:04

انتقاد حدادعادل از تغيير موضع برخی فاتحان لانه جاسوسی

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه برخي از كساني كه در تسخير لانه جاسوسي نقش داشتند و دوشادوش دانشجويان حركت كردند، تغيير موضع دادند، گفت: حقيقتا چه اتفاقي افتاده كه اينها نسبت به آمريكا مواضع ملايم پيش گرفتند.


دكتر غلامعلي حدادعادل عصر سه شنبه در دانشگاه تهران در خصوص واقعه تاريخي 13 آبان و تسخير لانه جاسوسي در جمع دانشجويان سخنراني كرد.

وي گفت: 13 آبان بي ترديد يكي از روزهاي مهم در تاريخ انقلاب اسلامي است، روزي كه به دانشجويان و دانشگاه تهران مرتبط است؛ از اين رو دانشجويان همان طور كه 16 آذر را به عنوان يك نمادي از حركت دانشجويي مغتنم مي شمرند بايد 13 آبان را هم مهم بدانند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: به ندرت شاهد هستيم كه در يك روز سه حادثه مهم در فاصله زماني كوتاه رخ دهد.

حدادعادل به 13 آبان و به حوادث تاريخي مرتبط با آن اشاره كرد و گفت: اولين مناسبتي كه 13 آبان را در تاريخ ايران نمادين مي كند، تبعيد امام راحل در سال 1343 است.

وي گفت: دومين مناسبت تاريخي كشتار دانش آموزان در 13 آبان 1357 است و مناسبت سوم تسخير لانه جاسوسي در 13 آبان 1358 است.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس به وقايع تاريخي سال 43 اشاره كرد و گفت: بعد از پانزده خرداد وقتي امام از زندان آزاد شد مدتي در تهران تحت نظر بود و پس از آن به قم برگشت.

حدادعادل با اشاره به اينكه در آن سال ها به نظر مي رسيد اوضاع كشور تا حدودي از التهاب كمتري برخوردار بود، افزود: بار ديگر در سال 43 لايحه اي در مجلس شورا و مجلس سنا به تصويب رسيد كه اجازه مي داد در صورتي كه مستشاران آمريكايي مقيم ايران جرمي مرتكب شدند از محاكمه در دادگاه هاي ايران معاف باشند و محاكمه آن ها توسط خود آمريكا صورت گيرد و اين در واقع بازگشت به كاپيتولاسيون بود.

وي گفت: بعد از اين كه رضاخان در ايران به قدرت رسيد يكي از اقدامات قابل توجهي كه انجام داد لغو كاپيتولاسيون بود كه يك اقدام حيثيتي به شمار مي رفت به طوري كه طرفداران او از اين اقدام به عنوان يك اقدام وطن خواهانه ياد كردند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس افزود: اما بار ديگر در سال 43 به صورت نيمه مخفي و علني در هر دو مجلس شورا و سنا اين قانون به تصويب رسيد.

حدادعادل گفت: وقتي خبر تصويب اين قانون به امام رسيد از اين عمل به شدت عصباني شد و در نهايت سخنراني معروف خود را كه در آن عنوان كرد قلبم در فشار است را ايراد كرد.

وي با اشاره به حوادث بعد از اين سخنراني گفت: اندكي بعد از اين سخنراني امام به تركيه تبعيد شد و اين تبعيد آغاز تبعيدي بود كه تا 12 بهمن 58 ادامه داشت.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: در آن تاريخ امواج انقلاب از هر سو بالا گرفت به طوري كه كشور اوضاع عادي خود را از دست داد و به وضوح معلوم بود پايه هاي حكومت سلطنتي متزلزل شده است.

حدادعادل در ادامه عنوان كرد: در 13 آبان 57 در حالي كه دانشگاه در اعتصاب بود مدارس نيز دست به اعتصاب زد و موجب شد فضاي التهاب بار ديگر به كشور برگردد.

وي ادامه داد: در آن روز دانش آموزان به خاطر سالروز تبعيد امام(ره) دست به راهپيمايي زدند و در مقابل دانشگاه تهران تجمع كردند اما از سوي مامورين دولتي به گلوله بسته شدند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: آن روز درگيري و تشنج تا شب ادامه داشت و خيابان انقلاب به طور كامل عرصه درگيري ها شده بود.

حدادعادل گفت: براي اولين بار فيلم حادثه ترور دانش آموزان در 13 آبان در مقابل دانشگاه تهران از تلويزيون پخش شد و باعث شد كه دل مردم ايران از اين اتفاق آزرده خاطر شود.

وي در ادامه گفت: حادثه ترور دانش آموزان در نهايت باعث سقوط دولت شريف امامي كه به دولت آشتي ملي معروف بود شد و بعد از آن دولتي به نخست وزيري ارتشبد ازهاري روي كار آمد.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه با اشاره به اينكه با تمام اين تغييرات هنوز فضاي سياسي كشور ملتهب بود افزود: اين اتفاقات باعث شد كه انقلاب در سال 57 يك خيزش بزرگي داشته باشد.

حدادعادل در ادامه گفت: در 22 بهمن دولت موقت بازرگان روي كار آمد اين درحالي بود كه رابطه ايران و آمريكا هنوز قطع نشده بود اما به شدت تضعيف شده بود.

وي ادامه داد: در اين مدت چندين بار اتفاق افتاد كه مردم و انقلابيون براي اشغال سفارت آمريكا خيز برداشتند به سمت آن هجوم كردند اما دولت مانع از آن شد.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: از سويي ديگر خبر ورود شاه به آمريكا كه از 26 دي ماه 57 در سفري به چند نقطه از جمله مصر، مراكش و پاناما آغاز شده بود به گوش دانشجويان رسيد همين باعث شروع حركت دانشجويان براي تسخير لانه جاسوسي شد.

حدادعادل گفت: دانشجويان در اقدامي اعتراضي از مقابل دانشگاه تهران به سمت سفارت آمريكا آغاز كردند و در يك اقدام غافلگيرانه بدون هيچ گونه تيراندازي و شليكي از ديوار سفارت بالا رفته و كارمندان سفارت را به گروگان گرفتند.

وي تاكيد كرد: تسخير لانه جاسوسي در روز 13 آبان حدود ساعت 10:30 تا 11 صبح بود كه به عنوان مهم ترين خبر دنيا مطرح شد.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: اين اتفاق ابهت آمريكا را در هم شكست و از اين رو امام از آن به عنوان انقلاب دوم تعبير كرد.

حدادعادل با اشاره به اين كه گروگان هاي آمريكايي 444روز در دست ايرانيان اسير بودند، گفت: در همين اوضاع تسخير سفارت آمريكا در ايران باعث شد كارتر انتخابات را به ريگان ببازد و ريگان به رئيس جمهور جديد آمريكا معرفي شود.

وي گفت: اما هيچ كدام از اين اتفاقات خشم آمريكايي ها را فروكش نكرد به طوريكه آن ها در برنامه ريزي هاي بعدي هم چون حمله به طبس سعي در متزلزل كردن انقلاب كردند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اين كه 13 آبان داراي حوادث فرعي بسياري است، گفت: حادثه تاريخي كه در 13 آبان رخ داد باعث سقوط دولت شريف امامي در سال 57 و سقوط دولت بازرگان در سال 58 شد؛ هم چنين در سال 58 حكومت كارتر را كه در تاريخ آمريكا از اتفاقات نادر بود از بين برد.

حدادعادل به پيامدهاي حادثه تاريخي 13 آبان اشاره كرد و گفت: تسخير لانه جاسوسي در داخل و خارج كشور پيامدهاي مهمي داشت به طوري كه مي توان استعفاي مهندس بازرگان را كه رابطه اي ناپسند با آمريكا داشت را نام برد.

وي با اشاره به اين كه بعد از واقعه 13 آبان تحول عظيمي در مديريت كشور رخ داد، گفت: پس از اين واقعه تاريخي تحرك هاي كمونيستي و ماركسيستي در كشور تحت الشعاع قرار گرفت به طوري كه آن ها همواره سعي داشتند انقلاب اسلامي ايران را امپرياليسم معرفي كنند؛ اما با تسخير لانه جاسوسي و حمايت مردم و امام از اين حركت ناكام ماندند.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: مردم ايران در 13 آبان حرف آخر خود را زدند و آمريكا را از كشور راندند.

حدادعادل با اشاره به اين كه آثار جهاني 13 آبان مهم تر از آثار داخلي آن است گفت: آمريكا پس از حادثه 13 آبان در سراسر جهان مفتضح شد و هيبت خود را از دست داد.

وي تاكيد كرد: وقتي آمريكا 444 روز كاركنان و نيروهاي سفارتش را گروگان گير ايران مي ديد به شدت تحت فشار بود.كه اين يك خسارت جهاني براي او به شمار مي آمد.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه آمريكا از نظر اعتبار جهاني به سراشيبي سقوط افتاده است، گفت: تباهي و سقوطي كه امروز آمريكا در آن درگير است ريشه در تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان دارد.

حدادعادل در ادامه با طرح اين سوال كه علت ناسازگاري آمريكا با ايران چيست، گفت: مخالفت آمريكا با انقلاب اسلامي هيچ ارتباطي به تسخير لانه جاسوسي ندارد چرا كه آمريكا از همان روزي كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد انقلاب را به رسميت نشناخت و اين حركت مردم را نپذيرفت زيرا حكومت دست نشانده خود را منحل مي ديد.

وي با اشاره به اين كه شاه متحد استراتژيك آمريكا بود، گفت: ملت ايران با يك رهبري ناشناخته از نظر آمريكايي ها توانست اين اتحاد را از بين ببرد و از اين رو آمريكا يك پايگاه مهم و پشتيبان حياتي خود را از اسرائيل در منطقه از دست داد.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: شكي نيست كه دشمني آمريكا با ايران به حقوق بشر، تسخير لانه جاسوسي، احكام اسلامي و … ارتباطي پيدا نمي كند.

حدادعادل در ادامه با طرح اين سوال كه چرا آمريكا چندين سال است چندين ميليارد دلار پول ملت ايران را كه در حساب هاي بانكي آنهاست، مصادر كرده، افزود: آمريكا چه دليلي براي مصادره اموال ملت ايران دارد، اين عمل او نشان مي دهد كه دشمني از طرف آن هاست.

وي در ادامه گفت: آمريكا به شدت نگران بود كه اين انقلاب به ساير كشورهاي جهان اسلام و كشورهاي عربي منطقه سرايت پيدا كند و الگويي باشد براي كشورهاي ديگر تا مانع از سلطه آمريكا به منطقه شود و آمريكا اعتبارش را در تمام دنيا از دست بدهد از اين رو با تمام قوا به فكر بر اندازي انقلاب بود.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: شكي نيست كه آمريكا ملعبه دست صهيونيسم است و بدون اسرائيل نه در داخل و نه در خارج نمي تواند تصميمي بگيرد.

حدادعادل با اشاره به اين كه اسرائيل از همان روزهاي اول پيروزي انقلاب متوجه خطر بزرگي عليه خود شد، گفت: اسرائيل سياست آمريكا را طوري طراحي كرد كه نتواند با انقلاب اسلامي ايران كنار بيايد چرا كه مي دانست جمهوري اسلامي ايران هم نمي تواند با اسرائيل كنار بيايد.

وي در ادامه گفت: بسياري تصور مي كنند در شرايط فعلي ما بايد رابطه مسالمت آميز و دوستي با آمريكا برقرار كنيم چرا كه تصور آن ها اين است كه آمريكا نسبت به قبل تغيير موضع داده است.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه افزود: در پاسخ به اين افراد بايد گفت كه حضور آمريكا در عراق و افغانستان و كشتن هزاران انسان بي گناه نشان مي دهد كه آمريكا نسبت به سال هاي قبل از انقلاب و سال هاي ابتداي انقلاب هيچ تغييري نكرده است.

حدادعادل با اشاره به اين كه تغيير موضع از جانب برخي ديگر است، عنوان كرد: برخي از كساني كه در تسخير لانه جاسوسي نقش داشتند و دوشادوش دانشجويان حركت كردند امروز تغيير موضع دادند سوال ما اين است كه چه اتفاقي افتاده كه شما نسبت به آمريكا ملايم شديد و مواضع خود را تغيير داديد.

وي در پايان با اشاره به اينكه مسئله آمريكا مسئله كشوري است كه عطش سلطه بر تمام جهان را دارد، گفت: حقيقتا آمريكا يك جهانخوار است و تنها زماني آرام مي گيرد كه بر تمام دنيا سلطه داشته باشد اما ما و ملت ايران نمي خواهيم كشورمان تحت سلطه آمريكا در آيد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.