شنبه 25 اکتبر 14 | 14:47
بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام

کتاب «الاسلام» منتشر شد

کتاب الاسلام حاصل بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام است که حدود ۱۱۰ سال پیش در شهر اصفهان منتشر می‌شده است.


کتاب الاسلام حاصل بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام است که حدود ۱۱۰ سال پیش در شهر اصفهان منتشر می‌شده است.

 جمعی از مبلغین مسیحی که از اروپا به هندوستان رفته، فارسی آموخته و کتب متعددی در رد اسلام چاپ کرده بودند، به اصفهان آمده و به مبارزه علمی با اسلام پرداختند. سردسته مبلغین مسیحی، شخصی موسوم به تیزدال بود. وی در محله جلفای اصفهان منزل گرفته بود و علمای اصفهان را به مناظره درباره دین مسیح و اسلام دعوت می نمود. کتابی را نیز در رد اسلام موسوم به ینابیع الاسلام منتشر ساخت.

آقانجفی اصفهانی و حاج آقانورالله، درصدد مبارزه و مباحثه با آنها برآمدند. از این رو با همکاری رکن الملک شیرازی، داعی الاسلام برای مباحثه با آنان تعیین گردید. هم زمان با انتخاب یک نفر برای مناظره و رد عقاید نصاری و مبلغین عیسوی، علمای اصفهان به رهبری آقانجفی و حاج آقا نورالله، به تشکیل انجمنی به نام انجمن صفاخانه در محله جلفا دست زدند.

به فاصله سه ماه از تأسیس صفاخانه اولین شماره ماهنامه «الاسلام » در رمضان ۱۳۲۰قمری سپتامبر ۱۹۰۳میلادی منتشر شد. این مجله، سخنگوی انجمن صفاخانه بود. شرح مناظرات میان علمای شیعه و مبلغین مسیحی در این مجله درج می شد. تأثیر این اقدام فرهنگی تا آنجا ادامه یافت که نسخه های این مجله در لندن و بعضی پایتخت های اروپایی و هم چنین مصر،هند،حجاز و عثمانی مورد استفاده وسیع متفکرین مسلمان در برخورد با آرای مسیحیت و سایر ادیان قرار می گرفت.

کتاب الاسلام حاصل بازنویسی و گردآوری نشریه‌ی الاسلام است که حدود ۱۱۰ سال پیش در شهر اصفهان منتشر می‌شده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن 32351709-031 تماس حاصل کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.nashrearma.com مراجعه کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: