یکشنبه 02 نوامبر 14 | 18:13

شکایت‌ حقوق‌بشری دانشجویان علیه آمریکا

مستنبط از اسناد حقوق بشری و قواعد عرفی حقوق بین الملل دولت ایالات متحده مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر و بشر دوستانه۱۹۴۹ از جمله تجهیز و کمک‌رسانی به دولت عراق برای دستیابی و ساخت سلاح‌های شیمیایی و کاربرد آن علیه نیروهای نظامی و غیر نظامیان ایرانی و عراقی شده‌است. حق حیات و نقض قواعد مسلم حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و تناسب از مواردی است که به طور آشکاری قابل انتساب به دولت آمریکاست.


مرکز دانشجویی حقوق بشر پس از اعلام موجودیت در یک نشست خبری از شکایت‌نامه حقوق بشری دانشجویان علیه دولت آمریکا رونمایی کرد، این مرکز در این شکایت‌نامه که به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی ارائه شده‌ و قرار است به دادگاه لاهه ارسال شود، بندهایی در رابطه با اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران داشته مانند مداخله در امور داخلی کشور ما، اعمال تحریم‌های یکجانبه، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، هدف قرار دادن هواپیمای ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای وجود دارد.

متن این شکایت‌نامه به شرح زیر است:

«دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل ماهیت امپریالیستی و خوی سلطه طلبانه اش همواره در پی دخالت در کشورهای مختلف و مستقل جهان بوده و این رویه را ادامه می‌دهد.

این مداخلات بنا به مورد حالات و ویژگی‌های متنوعی در قبال کشور مورد هدف داشته است. متعاقب این استراتژی دولت ایالات متحده مرتکب نقض‌های گسترده و فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشر شده‌است.

کشور ایران نیز به دلایل مختلف ژئوپلیتیکی و … به طور مشخص پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همواره مورد هجوم کشور آمریکا و ارتکاب تخلفات بین‌المللی بوده‌ که تا کنون و از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز به طور فزاینده‌ای تشدید شده‌است.

دولت ایالات متحده آمریکا مرتکب نقض‌های بسیار گسترده‌ای در مواجه با ایران شده‌است اما به طور جزئی و مختصر تنها به تعدادی از این نقض‌های فاحش اشاره خواهیم کرد:

۱- مداخله در امور داخلی کشور ایران و نقض حق تعیین سرنوشت ملت ایران

کشور ایالات متحده آمریکا از سال ۱۳۳۲ و پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد مداخله غیر قانونی در امور کشور ایران را که ملتش خواستار تعیین سرنوشت خویش بودند نمایان ساخته است.

این مداخلات در مقاطع مختلف و از سال ۱۳۵۷ شدت بیشتری گرفته است. اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در حقوق بین‌الملل جایگاه رفیعی دارد که نه تنها در قالب اصول ارزشی حقوق بین الملل قرار دارد بلکه با ماهیتی عام‌الشمول (ergaomnes) از اعتبار بیشتری برخوردار شده‌است.

اصل مزبور در اسناد مختلف بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته‌است و از جمله با درج در میثاقین حقوق بشری مصوب ۱۹۶۶ و درج آن در مواد اول هر دو میثاق در صدر قواعد مربوط به نسل اول و دوم حقوق بشر مورد نظر واقع شده‌است.

این اصل مبتنی بر عدم مقابله و جلوگیری از تحقق آمال و خواسته‌های یک ملت در بعد داخلی است و سرکوب آن را بشدت محکوم می‌کند.

بعلاوه، ایالات متحده با یورش نظامی به صحرای طبس ضمن نقض اصل منع توسل به زور و ارتکاب یک جنایت بین المللی، بار دیگر مرتکب مداخله غیر قانونی در کشوری مستقل چون ایران شد.

اصل منع مداخله در امور کشورها اصلی مهم در حقوق بین‌الملل است که ناشی از ارزش‌ها و قواعد بنیادین موجود میان روابط بین‌المللی است.

این اصل در قالب بند ماده ۲ منشور ملل متحد و در جهت تکلیف سازمان نسبت به عدم مداخله در امور ذاتی کشورها گنجانده شده‌است. با وجود این، اصل مزبور در روابط کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و عرفی قلمداد می‌شود. همین اصل است که تضمین کننده اصلی دیگر با ماهیتی بنیادین است و آن اصل برابری کشورهاست. اصل مذکور هم چنین در قطعنامه اعلامی ۲۶۲۵ روابط دوستانه میان کشورها ۱۹۷۰ نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفته‌است.

لازم به ذکر است که کودتای مذکور علاوه بر قابلیت اثبات از طریق مقررات فوق، از جهت تایید ضمنی و صریح مقامات آمریکایی نیز قابل رسیدگی است.

۲- سفارت ایالات متحده در تهران

دولت ایالات متحده در قالب سفارت این کشور در تهران مبادرت به اعمال غیرقانونی و جاسوسی کرده‌است. مستنبط از نص صریح کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین در خصوص مسایل دیپلماتیک و کنسولی که به قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز تبدیل شده‌اند و در واقع تدوین حقوق عرفی بین‌المللی قلمداد می‌شوند، ایالات متحده ضمن نقض کنوانسیون‌های مزبور مرتکب نقض اصل عام حقوق بین‌الملل یعنی منع مداخله شده‌است.

بنابراین، دولت ایالات متحده قطعا بر این مبنا نه تنها در برابر دولت ایران بلکه در برابر آحاد ملت ایران به دلیل نقض اصل آزادی ارتباطات و مراسلات (ماده۱۲) مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی، به دلیل شنود و کنترل مکالمات و مراسلاتشان مسئولیت دارد.

۳- اعمال تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی

دولت ایالات متحده آمریکا از همان آغازین روزهای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ مبادرت به اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی و سیاسی نموده‌است که تا کنون ادامه داشته و تشدید شده‌است.

این تحریم‌ها با آغاز بحران ساختگی هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده‌است.

تحریم‌های یک جانبه اصولا در وهله اول نقض عهدنامه لازم الاجرای مودت بین ایران و آمریکا ۱۹۵۵ است و در وهله دوم نقض اصول مختلف حقوق بشری مندرج در اسناد مختلف حقوق بشری است از جمله دسترسی ملت‌ها به بهداشت و تغذیه مناسب و مواد دارویی (ماده۲۵ اعلامیه جهانی،مواد۱۲ و۱۳ میثاق، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی) که با تحریم‌های آمریکا با مشکل روبرو شده‌است.

بعلاوه مستفاد از قطعنامه ها و اسناد متنوع از جمله اعلامیه منضم به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اعمال فشار اقتصادی به کشورهای مستقل توسط کشور یا کشورهایی دیگر به منظور تحقق اهداف سیاسی و… کشور تحریم کننده محکوم و نقض حقوق بین‌الملل است.

از سویی دولت آمریکا مانع تحقق حق بر توسعه ملت ایران مندرج در قطعنامه مزبور در سال ۱۹۸۶ ملل متحد و ماده ۱۳ میثاق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی شده‌است.

۴- حمایت از توسل به زور و جنایات صدام علیه جمهوری اسلامی ایران

دولت ایالات متحده آمریکا با حمایت تسلیحاتی و مالی از دولت صدام حسین در طول جنگ تحمیلی علیه ایران مرتکب نقض قوانین و جنایت علیه بشریت به واسطه کشتار گسترده مردم غیر نظامی ایران و کردهای جنوب کشور عراق شده‌است.

مستنبط از اسناد حقوق بشری و قواعد عرفی حقوق بین الملل دولت ایالات متحده مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر و بشر دوستانه۱۹۴۹ از جمله تجهیز و کمک‌رسانی به دولت عراق برای دستیابی و ساخت سلاح‌های شیمیایی و کاربرد آن علیه نیروهای نظامی و غیر نظامیان ایرانی و عراقی شده‌است. حق حیات و نقض قواعد مسلم حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و تناسب از مواردی است که به طور آشکاری قابل انتساب به دولت آمریکاست.

۵- هدف قراردادن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران بر فراز آب‌های آزاد بین المللی

این موضوع علی رغم طرح آن در شورای ایکائو و دیوان بین‌المللی دادگستری مع‌الاسف با رضایت دولت وقت ایران مصالحه شد و قابلیت طرح دوباره با آن خواسته را ندارد.

با این حال موضوع فوق دارای چنان ابعاد ضد حقوق بشری‌ است که از جهات مختلف قابل طرح است. از جمله نقض قواعد عرفی بین‌المللی مبنی بر آزادی تردد و پرواز بر فراز آب‌های آزاد و هم چنین اسناد مختلف بین‌المللی و مصوب شورای ایکائو مبنی بر جلوگیری از هرگونه تعرض و حمله به هواپیمای غیر نظامی؛ بعلاوه، به لحاظ قواعد متعدد حقوق بشری از جمله حق حیات و حقوق مصرح بشری در اسناد مربوطه اقدامات آمریکا قابل پیگرد و نقض قواعد آمرانه بین المللی قلمداد می شود.

در پی این حادثه نه تنها اصل منع توسل به زور و مصادیق قطعنامه ۳۳۱۴ مورد نقض واقع شد بلکه صریحا کشتار جمعی بوده و حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق مدنی- سیاسی که قاعده‌ای آمرانه است مورد نقض قرار گرفت.

۶- ترور دانشمندان هسته‌ای ایران

برابر اسناد اطلاعاتی و امنیتی موجود و اقرار جانیان و عاملان ترورها علیه دانشمندان هسته‌ای ایران، دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا به طور مستمری در جهت تجهیز اطلاعاتی و عملیاتی تروریست‌ها و ترغیب ایشان برای ترور دانشمندان هسته‌ای دست داشته است.

بر اساس قواعد حقوق بین الملل عرفی و قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل در خصوص سرکوب و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و سطوح آن دولت آمریکا مرتکب عمل تجاوزکارانه بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز و حمایت گسترده از تروریسم در ایران شده‌است که رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوا نیکاراگوآ علیه آمریکا ۱۹۸۶ موید این موضوع است.

از سویی این قبیل اقدامات آمریکا به طور فاحش نقض سیستماتیک و واضح حقوق بشر مندرج در اسناد بین‌المللی مربوطه و حقوق بنیادین انسانی است. از جمله مواد ۲و۱۲ و ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی.

لازم به ذکر است که اقدام مستمر آمریکا در جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق هسته‌ای و تکنولوژی آن در راستای اهداف صلح‌آمیز نیز باز هم نقض تعهدات و اسناد مختلف بین المللی و حقوق بشری از جمله عهدنامه منع اشاعه است؛ بعلاوه جلوگیری غیر قانونی ملت ایران از حق داشتن تکنولوژی و فناوری و دستیابی به علوم نوین مانند سایر کشورهای جهان به طور مساوی هم نقضی فاحشی از قواعد حقوق بشری است که مستنبط از اسناد هر سه نسل حقوق بشری است.(به ویژه ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی)»

  1. ناشناس
    2 نوامبر 2014

    جوجه توده ای که تیتر اول را نوشته ای. یاد بگیر یا یادت بیاد. صدام با گرفتن قول حمایت تسهیلاتی از روسیه شوروی و ایجاد پل هوایی بین مسکو و بغداد اقدام به حمله به ایران کرد. روسیه تمام تکنولوژی پیشرفته اش را در اختیار صدام آمرکایی (بقول شما توده ایها) گذاشت و 8 سال ایران را زیر حملات خود قرار داد و در آخر صدام آمریکایی در نبرد با آمریکا شکست خورد و اعدام شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: