چهارشنبه 05 نوامبر 14 | 08:39
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد

کم‌توجهی به اشتغال در بسته خروج از رکود

مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر اعلام کرد: موضوع اشتغال در بسته خروج از رکود دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.


13920425000496_PhotoA

مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر اعلام کرد: موضوع اشتغال در بسته خروج از رکود دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، بار دیگر درباره اشتغال در بسته خروج از رکود دولت، اعلام داشت: حتی با فرض تحقق رشد 5 درصدی در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390، گذشت حدود 5 سال زمان نیاز است.

علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال های گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.

این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد.

بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارائه شده است.در رابطه با کلیات و جزئیات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد:

برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر نمی‌رسد.

موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست گذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب و کار صرفاً بر مبنای شاخص های بانک جهانی اکتفا شده است.

در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.

در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع کنونی تحریم ها صورت گرفته است، لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد.

به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده‌اند که خود می‌تواند متأثر از نتایج تعامل خارجی باشند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: