چهارشنبه 05 نوامبر 14 | 13:17
دريچه هاي سد زاينده رود بازشد

زاینده رود فردا به اصفهان می‌رسد

سر انجام انتظارها به سر آمد و برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی منطقه شرق اصفهان برای انجام کشت پاییزه، خروجی آب از سد زاینده‌رود در روز ۱۲ آبان‌ماه به سمت زاینده رود به راه افتاده است.


299_635048152646603034_L

سر انجام انتظارها به سر آمد و برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی منطقه شرق اصفهان برای انجام کشت پاییزه، خروجی آب از سد زاینده‌رود در روز ۱۲ آبان‌ماه به سمت زاینده رود به راه افتاده است.

سرانجام انتظار ها به سر آمد و برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی منطقه شرق اصفهان برای انجام کشت پاییزه، خروجی آب از سد زاینده‌رود در روز ۱۲ آبان‌ماه به‌صورت محسوسی افزایش یافته و دریچه های سد باز شده است. در مرحله اول بازگشایی، حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب برای غله کاری شرق در نظر گرفته شده است.

پيگيري ها از مسئولين روابط عمومي سازمان آب منطقه اي اصفهان حاكي از اين است كه بازگشايي دريچه هاي زاينده رود ساعت 24 روز دوشنبه 12 آبان انجام شده و احتمالا موج هاي زندگي ساز زاينده رود فردا به اصفهان مي رسند.

بيش از يك سال است كه كويري به نام رودخانه بزرگ زاينده رود انتظار سيراب شدن مي كشد، و فردا آرزويش محقق خواهد شد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: