چهارشنبه 05 نوامبر 14 | 12:49
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت:

تذکر دوباره به قالیباف

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران بر حسب کدام مجوز زمین بوستان مادر را تهاتر کرده است، باید مستندات این کار به شورا ارائه شود.


13930431000332_PhotoA

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران بر حسب کدام مجوز زمین بوستان مادر را تهاتر کرده است، باید مستندات این کار به شورا ارائه شود.

رحمت اله حافظی با اشاره به اینکه در جلسه بررسی موضوع پروژه بوستان مادر واقع در منطقه 5 شهرداری تهران سوالی از شهردار تهران مبنی بر اینکه این زمین با چه قیمتی تهاتر شده است مطرح کردم، گفت: از آنجا که پاسخی دریافت نشد این موضوع را در قالب تذکر به شهردار تهران مطرح می کنم و خواهان دریافت اطلاعات و پاسخ هستم.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره 13 بودجه سال 93 سقف اختیارات معاملات شهردار را 50 میلیارد تومان و در بودجه سال 92 نیز این سقف 40 میلیارد تومان است اما بر حسب اطلاعات موجود ارزش این زمین 500 میلیارد تومان است از این رو تذکر به شهردار این است که به استناد به کدام مجوز این تهاتر صورت گرفته است و مستندات خود را به شورای شهر تهران ارائه دهد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین تاکید کرد: بر اساس اطلاعات موجود زمین بوستان مادر برای هزینه های پروژه صدر در قالب تهاتر به مجریان طرح واگذار شده است.

حافظی همچنین تاکید کرد: این تذکر به شهردار تهران به دلیل ممانعت رئیس شورای شهر تهران در صحن غیرعلنی مطرح نشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: