جمعه 07 نوامبر 14 | 11:13
از شبکه افق پخش می‌شود

مخترع سوخت جامدی در «سرزمین نخبگان»

«سرزمین نخبگان» این هفته به زندگی دکتر فرهنگ تیرگیر، مخترع سوخت جامد جایگزین سوخت‌های فسیلی اختصاص دارد.


13930816000071_PhotoA

«سرزمین نخبگان» این هفته به زندگی دکتر فرهنگ تیرگیر، مخترع سوخت جامد جایگزین سوخت‌های فسیلی اختصاص دارد.

«سرزمین نخبگان» عنوان مجموعه‌ای است مستند که به بررسی زندگی و فعالیت های حرفه ای دانشمندان و نخبگان ایرانی در اقصی نقاط جهان می‌پردازد.

این هفته فعالیت‌های علمی دکتر فرهنگ تیرگیر، متخصص شیمی که در یکی از کشورهای خارجی زندگی می کند موضوع اصلی مستند سرزمین نخبگان است و بینندگان شبکه افق با بخشی از دستاوردهای علمی او آشنا می شوند.

دکتر فرهنگ تیرگیر توانسته است تاکنون اختراعات و اکتشافات فراوانی را به نام خود و ایران ثبت کند که از آن جمله می توان به نوعی ماده جامد که می تواند جایگزینی خوبی برای سوخت های فسیلی باشد اشاره کرد.

سرزمینی نخبگان این هفته امروز جمعه 16 آبان ساعت 19 از شبکه افق پخش خواهد شد.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: