جمعه 07 نوامبر 14 | 14:56
محمود علیزاده طباطبایی اظهار داشت:

سیزدهمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فردا برگزار می‌شود

سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی فردا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.


13930512000043_PhotoA

سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی فردا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

محمود علیزاده طباطبایی  اظهار داشت: جلسه سیزدهم دادگاه مهدی هاشمی فردا ساعت 9 صبح به ریاست قاضی مقیسه و در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

این درحالی است که در جلسه قبلی دادگاه حمید رسایی نامه امضای 110 نماینده را در خصوص برگزاری دادگاه مهدی هاشمی به صورت علنی تقدیم رئیس دادگاه کرد.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: