یکشنبه 09 نوامبر 14 | 13:25
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نشست علمی «جامعه‌شناسی داعش»

با گذشت بیش از یک دهه از ظهور جهانی جریان‌های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان‌ها غالبا از سطح نگاه‌های سیاسی امنیتی فراتر نرفته لذا زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ظهور این جریانات نشست علمی «جامعه‌شناسی داعش» بررسی می‌شود.


13930817000667_PhotoA

با گذشت بیش از یک دهه از ظهور جهانی جریان‌های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان‌ها غالبا از سطح نگاه‌های سیاسی امنیتی فراتر نرفته لذا زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ظهور این جریانات نشست علمی «جامعه‌شناسی داعش» بررسی می‌شود.

باگذشت بیش از یک دهه از ظهور و بروز جهانی جریان‌های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان‌ها غالبا از سطح نگاه‌های سیاسی امنیتی فراتر نرفته و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین‌المللی ظهور این جریانات و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.

در همین راستا اولین جلسه از مجموعه نشست‌های بررسی جامعه‌شناختی جریان‌های سلفی تکفیری با عنوان «جامعه‌شناسی داعش» توسط پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی با همکاری اتحادیه بین‌المللی امت واحده برگزار می‌شود.

در این برنامه دکتر عبدالامیر نبوی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزات علوم و دکتر احمدی نادری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست علمی دوشنبه 19 آبان ماه، ساعت 15 در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، واقع در تقاطع اتوبان همت و خیابان شریعتی، جنب بیمارستان چشم نگاه، برگزار می‌شود.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: