شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۹ آبان ۹۳ | ۱۰:۳۶

صدا و سیما، عنصر فعال پویایی نظام اسلامی

امیر مسروری

صدا و سیما سازمانی است که در برابر دیدگان عموم مردم با تمامی ظرفیت ها و رویکرد های اجتماعی٬ فرهنگی٬ سیاسی و… قرار گرفته است. سازمانی که بایستی علاوه بر تأمین نیازهای ضروری و اقناعی مخاطب٬ تقویت هویت اجتماعی و انقلابی – اسلامی را در دستور کار قرار داده و مصلحت اجتماعی را بر اساس ترغیب میل آنان به مصالح تنظیم نماید.


تریبون مستضعفین- امیر مسروری

پس از فراز و فرود های مختلف در مطرح شدن گزینه های ریاست سازمان صدا و سیما، سرانجام رهبری معظم انقلاب دکتر محمد سرافراز٬ معاون بین المللی صدا و سیما که سابقه ی ۲۰ ساله در این غول رسانه ای را دارد به عنوان سکاندار تریبون فرهنگی انقلاب اسلامی ایران منصوب گردید. نگاه به سوابق و سبک مدیریتی دکتر سرافراز خبر از حفظ کمیت و ارتقای کیفیت محتوایی صدا و سیما می دهد. برنامه ای که در حکم رهبری معظم انقلاب به آن تأکید شد و آن را با عنوان «سازمان صداوسیما همچنین به عنوان موتور محرک و مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه‌ای همه‌جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک به مدیریت‌های اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست‌های کلان نظام و تحقق سندچشم‌اندازکشور را بردوش دارد.»(۱) ذکر نمود. بر این اساس٬ در این نوشتار به بررسی موضوع حکم رهبری معظم انقلاب و وظایف محوله در سازمان صدا و سیما می پردازیم.

الف) سازمانی برای نیاز٬ میل و مصلحت

صدا و سیما سازمانی است که در برابر دیدگان عموم مردم با تمامی ظرفیت ها و رویکرد های اجتماعی٬ فرهنگی٬ سیاسی و… قرار گرفته است. سازمانی که بایستی علاوه بر تأمین نیازهای ضروری و اقناعی مخاطب٬ تقویت هویت اجتماعی و انقلابی – اسلامی را در دستور کار قرار داده و مصلحت اجتماعی را بر اساس ترغیب میل آنان به مصالح تنظیم نماید. بر این اساس٬ چنین سازمان مهمی بایستی توجه به امر برنامه ریزی و هدایت گری را اولویت اساسی خود قرار داده و آن را در راستای سوق دهی جامعه به عزم ملی تقویت نماید. در واقع صدا و سیما همسو سازی نیاز و میل مخاطبان با مصلحت جامعه ی اسلامی و انقلابی را بایستی در اولویت خود قرارداده و آن را به عنوان سازمانی حاکمیتی دنبال و مطالبه کند.

ب) آموزش و ترویج عنصری کاربردی

آموزش رکن اساسی تربیت نیروی انسانی مؤمن و در تراز انقلاب اسلامی است. امری که در آن کادر سازی و ایجاد بسترهای رشد ملی جامعه در ثبات سیاسی و… نقش بسزایی دارد. در واقع پیاده سازی متن حکم رهبری معظم انقلاب در بردارنده ی موضوع مهم و حساس آموزش و جهت دهی به نظام اسلامی است که علاوه بر هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه نقش مهمی در اخلاق مداری و گسترش روز افزون معنویت در جامعه دارد. رویکردی که رهبری معظم انقلاب از آن با عنوان ابتهاج معنوی یاد نموده است. بر این اساس توجه به عنصر اصلی رشد و ارتقای بستر های فرهنگی کشور می تواند حائز اهمیت باشد تا جایی که اشتغال صدا و سیما به امر آموزش عمومی و جریان سازی اصیل فرهنگی، ظرفیت انسجام درونی و اخلاق معنوی را در جامعه افزایش داده و آن را به عنوان متولی اصلی بر عهده گیرد. لذا توجه صدا و سیما به آموزش عمومی نیازمند تربیت کادر مطمئن، متعهد، هنرمند و قابل اتکا در فرایند اجرایی بلند مدت است که سیاستگذاران سیما بایستی به آن توجه داشته باشند.

ج) استقلال و هویت فرهنگی ایرانی – اسلامی

آشنایی شخص دکتر سرافراز از رسانه های بین المللی و فعالیت در این عرصه به عنوان معاونت برون مرزی توانست به ایشان قابلیت شناسایی فضای دشمن و بیگانگان را بدهد. تکیه ی رهبری معظم انقلاب به دو عنصر استقلال فرهنگی و هویت انقلاب اسلامی نشان از راهبرد ایشان در موضوع صدا و سیما است که تمام قد در برابر هجمه های مختلفی از رسانه های بیگانه و خبرپراکن استکبار قرار گرفته است. بر این اساس توجه رئیس جدید صدا و سیما به موضوع تقویت جبهه فرهنگی٬ ایجاد همبستگی ملی و در نهایت ثبات سیاسی می تواند بسیاری از گره های مسموم جریان استکباری را خنثی نموده و آن را معرکه ای نامنتهی ای برای جریان رقیب تبدیل نماید. لذا توجه ی صدا و سیما به این موضوع و ایجاد بستر های مطمئن و اثر گذار در موضوع تقویت استقلال فرهنگی و صیانت از آن قابل برنامه ریزی بلند مدت است.

د) امید بخشی و گسترش سبک زندگی ایرانی اسلامی

رسانه ی ملی به عنوان جریان ساز اصلی کشور، قابلیت نظم دهی و هدایت جامعه ی اسلامی به موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی را دارد. دارا بودن تعداد بالایی شبکه  و رسانه ی تخصصی در زیر مجموعه ی رسانه ی ملی می تواند پتانسیلی باشد که هر یک از آنان  به کمک ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی آمده و بخشی از رویکرد های اساسی گفتمان انقلاب اسلامی و در نهایت تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی را دنبال نماید. فرآیندی که نیازمند تولید محتوای بسیار دقیق، مشخص و  هدفمند است تا بتواند قدرت اجتماعی و بسیج آحاد جامعه را در عرصه های مختلف به ویژه پیاده سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی اجرایی کند.

اما آنچه که باید به عنوان نتیجه گیری بیان داشت٬ صدا و سیما بزرگترین رسانه ی فراگیر و تریبون اصلی انقلاب اسلامی در کشور و منطقه است. قدرت و ظرفیت چنین رسانه ای به مراتب قابلیت تأثیرگذاری فروان و مطمئن در عرصه ی تصمیم گیری و تصمیم سازی دارد. در واقع صدا و سیما بر اساس توجه به عنصر اصلی و فراگیر بودن مخاطبینش سازمانی مستحکم و موتوری محرک است. بر این اساس بایستی مدیران ارشد این سازمان علاوه بر توجه به مسئله ی برنامه ریزی و ارتقای کیفی محتوا٬ هماهنگی میان دستگاه های دیگر و جبهه سازی فرهنگی را نبایستی از یاد ببرند و آن را بجد دنبال نماید. لذا تقویت و کادرسازی در کنار مهارت آموزش و ایجاد دانشگاه فراگیر ملی می تواند به استقلال فرهنگ و نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند و قادر خواهد بود صیانت از هویت انقلابی و اصیل اسلامی را در جامعه برعهده گیرد. گسترش اخلاق، تدین و توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی موضوعات مهمی است که در متن حکم رهبری معظم انقلاب به آن اشاره شده و آن را مورد توجه قرار داده است. جریان سازی و بستر سازی اصیل برای ابتهاج و ارتقای معنویت اجتماعی، دیگر وظایف و اموراتی است که باید صدا و سیما به آن توجه داشته باشد و با طراحی سناریوی قوی، هدفمند و زمان بندی شده به آن دست یابد.

1)حکم انتصاب دکتر سرافراز به ریاست سازمان صدا و سیما توسط رهبری معظم انقلاب

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: