دوشنبه 10 نوامبر 14 | 10:43
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

بی اعتمادی مردم آمریکا به دولت

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: مشارکت پایین و کم مردم در انتخابات آمریکا با ادعای دموکراسی سازگار نیست البته خودشان هم می‌دانند مباحثی که در رابطه با بحث دموکراسی و حقوق بشر مطرح می‌کنند دروغی بیش نیست.


download (1)

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: مشارکت پایین و کم مردم در انتخابات آمریکا با ادعای دموکراسی سازگار نیست البته خودشان هم می‌دانند مباحثی که در رابطه با بحث دموکراسی و حقوق بشر مطرح می‌کنند دروغی بیش نیست.

محمود واثق عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به مشارکت پائین مردم آمریکا در انتخابات گفت: مردم آمریکا و غرب مردم یک جامعه سیاسی نیستند یعنی آن رنگ و بویی که در جامعه سیاسی ایران است در آنجا وجود ندارد.

وی افزود: مردم در آمریکا و غرب به دنبال یک دولت رفاهی هستند دولتی که بتواند بحث مسائل روزمره و آرامش مردم را تامین کند. وقتی دولت‌ها و سیاست‌مداران نتوانند خواسته‌های مردم را برآورده کنند این مشارکت کم در مقابل اینگونه اقدامات و رفتارها طبیعی است.

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران اضافه کرد: جامعه آمریکا یک جامعه طبقاتی با زیربنای اقتصاد و سرمایه‌داری است و شکاف طبقاتی و مشکلاتی که بویژه از سیاست خارجی دولت آمریکا در رابطه با ایجاد جنگ و مناقشات بین‌المللی وجود دارد باعث می‌شود مردم برای شرکت در انتخابات میلی نداشته باشند.

واثق تصریح کرد: سیاستمداران در آمریکا سرمایه و وقت دولت را صرف اموری می‌کنند که ربطی به نیازهای زندگی مردم ندارد و مردم وقتی چنین دولتی را می‌بینند حاضر نمی‌شوند به طرح‌ها و برنامه‌های آنها رای دهند.

وی تاکید کرد: مردم در آمریکا وقتی می‌بینند مباحثی مانند تورم، گرانی، بدهی، بیکاری و مسائل این چنینی را دارند و چون می‌دانند این مشکلات ناشی از اقدامات دولتمردان و رهبران جامعه است طبیعی است که در انتخابات شرکت نکنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: مشارکت پایین و کم مردم در انتخابات آمریکا با ادعای دموکراسی سازگار نیست البته خودشان هم می‌دانند مباحثی که در رابطه با بحث دموکراسی و حقوق بشر مطرح می‌کنند دروغی بیش نیست.

واثق تصریح کرد: مردم آمریکا اعتماد خود را نسبت به دولتمردان و رهبران خود از دست داده‌اند آنها وقتی می‌بینند سرمایه‌های کشورشان در عراق و افغانستان هدر می‌رود و به گروه‌های تروریستی کمک‌های میلیونی می‌شود در حالی که خودشان در مسائل اولیه زندگی مانند بهداشت، بیمه و اشتغال با مشکل روبرو هستند مسلما اعتماد خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: آمریکا و دولت‌هایی مانند دولت انگلیس به دنبال منافع مردم خود نیستند بلکه به دنبال منافع گروه‌ها و احزاب خاص و ثروتمند هستند و مردم نیز این موضوع را فهمیده‌اند. هرجای دنیا چنین شرایطی باشد ما شاهد روی برگردان مردم از حکومت خواهیم بود.

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت: مشارکت پایین مردم آمریکا در انتخابات اخیر این کشور پیام روشنی را برای سردمداران و سیاست‌مداران این کشور داشت. این موضوع باعث ایجاد پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیاری خواهد شد. دولتمردان و رهبران آمریکا و غرب باید از این مسئله درس بگیرند و در عرصه‌های خارجی، داخلی، اقتصاد و همه عرصه‌ها باید تغییر ایجاد کنند.

واثق تصریح کرد: متاسفانه در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی فرافکنی می‌‌کنند، آنها به جای اینکه به فکر از بین بردن بحران‌هایی که جامعه آنها را در برگرفته مانند بحران بی‌اعتمادی، بحران مشروعیت و عدم کارآمدی حکومت‌های خود را به گردن دیگران می‌اندازند.

وی اظهار داشت: دموکراسی در آمریکا یک دموکراسی تقلبی و شعاری است. در آمریکا راه حل برون رفت از مشکلات این چنینی برای مردم پناه بردن به این حزب و آن حزب نیست، این ساختار را از بین برد و راه حالی که مردم باید آن را اتخاذ کنند دوری از دو حزبی است که در آمریکا حاکم می‌شوند.

واثق ادامه داد: مردم آمریکا باید از دست این دو حزب نجات پیدا کنند ولی رسانه‌های آمریکایی آن چنان قوی هستند که به راحتی مردم را فریب می‌دهند. به هر حال مردم آمریکا برای رهایی از مشکلات باید از دست این دو حزب قلابی رها شوند.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: