پنج‌شنبه 13 نوامبر 14 | 09:06
پوشش بیمه ای نوردیلیت کاهش یافته است

دلایل گرانی داروی هورمون رشد

معان وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تغییر قیمت داروی نوردیلیت که برای بیماران ژنتیکی استفاده می شود، گفت: این دارو گران نشده بلکه پوشش بیمه ای آن کاهش یافته است.


IMG14100442

معان وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در مورد تغییر قیمت داروی نوردیلیت که برای بیماران ژنتیکی استفاده می شود، گفت: این دارو گران نشده بلکه پوشش بیمه ای آن کاهش یافته است.

دكتر رسول دیناروند افزود: داروهایی که تحت پوشش بیمه هستند اگر حمایت و پوشش های بیمه ای افزایش و یا کاهش یابد این امر برای مردم در قالب کاهش قیمت خواهد بود به این معنا که اگر پوشش یک دارویی توسط بیمه کم شود با افزایش قیمت مواجه می شود حتی اگر آن دارو افزایش قیمتی نداشته باشد.

وی گفت: در مورد داروی نوردیلیت هم چنین موضوعی پیش آمده و پوشش بیمه ای آن کاسته شده ولی خود دارو گران نشده است.

دیناروند خاطر نشان کرد: هورمون رشد به اشکال مختلف و با قیمت های متفاوت وجود دارد یعنی هورمون رشد تولید داخل قلمی شکل و وارداتی به شکل ویال است که نوردیلیت نوع قلم آن گرانتراست که البته نوع قلم با قیمت ارزان هم وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: سازمان های بیمه گر داروهای گران را مبنای پوشش خود قرار نمی دهند بلکه اگر دارویی ارزان وجود داشته باشد سازمان های بیمه گر حمایت و پوشش خود را با قیمت داروی ارزان تنظیم می کنند.

وی خاطر نشان کرد: امروزه بخاطر اینکه نوع ارزان نوردیلیت در بازار وجود دارد پوشش بیمه ای این دارو برای بیماران کمتر شده ولی در جامعه افزایش قیمت را نشان می دهد در صورتی که این دارو اصلا گران نشده است.

دیناروند در ادامه افزود: هم اکنون حمایت از هورمون رشد برای بیمارانی که نوع ارزان آن را مصرف کنند به 90 درصد رسیده است یعنی فقط 10 درصد آن را پرداخت می کنند که البته به شدت بیماری هم بستگی دارد که چه نوع دارویی مصرف شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای بیمارانی که مشکل اساسی داشته باشند معمولا ساز و کار کمک های مدد کاری در معاونت های غذا و داروی استان ها وجود دارد.

دیناروند گفت: این دارو بیشتر برای کودکانی که رشد آن ها ضعیف است استفاده می شود، اما موارد سوء مصرف آن نیز وجود دارد که از جمله آنها می توان به دوپینگ، تقویت قوای جنسی اشاره کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: