یکشنبه 16 نوامبر 14 | 12:08
با هدف ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری انجام شد

فاز دوم جمع آوری سازه های تبلیغاتی

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه فاز دوم جمع آوری سازه های تبلیغاتی واقع در بزرگراه مدرس حدفاصل اتوبان رسالت تا چهارراه جهان کودک در اتوبان حقانی انجام شد، گفت: این کار به منظور اصلاح دید و بهبود عملکرد فضاهای سبز واقع در این بزرگراه و در نهایت ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری انجام شده است.


13920309000236_PhotoA

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه فاز دوم جمع آوری سازه های تبلیغاتی واقع در بزرگراه مدرس حدفاصل اتوبان رسالت تا چهارراه جهان کودک در اتوبان حقانی انجام شد، گفت: این کار به منظور اصلاح دید و بهبود عملکرد فضاهای سبز واقع در این بزرگراه و در نهایت ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری انجام شده است.

او با تاکید بر اینکه اتوبان مدرس به ویژه در محدود اتوبان حقانی یکی از سبزترین محورهای اتوبانی تهران محسوب می شود، افزود: با توجه به ضرورت برجسته کردن جذابیت های طبیعی این محدود جمع آوری سازه های تبلغاتی این محور در سه مرحله انجام شد.

وی با اشاره به اینکه با جمع آوری سازه های تبلیغاتی امکان استفاده از فضای هر دو طرف اتوبان محیا شده است، ادامه داد: در بخش اول پرتابل ها و سازه های فرهنگی که  متعلق به خود سازمان بوده و امکان تغییر تعهدات در مقابل آن وجود داشت، برداشته شد.

به گفته صادقی با توجه به تعهد سازمان زیباسازی شهر تهران در مقابل شرکت های تبلیغاتی طرف قرارداد در این محدوده، برای جمع آوری سایر سازهای تبلیغاتی، سازمان تا پایان تعهدات خود در مقابل شرکت ها صبر کرده و با پایان تعهدات سه سازه تبلیغاتی عظیم در این محدوده جمع آوری شد.

معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ارتقاء دید فضای سبز این محور جمع آوری سازه ها در این محدوده به قوت خود باقی است و همچنان ادامه دارد، گفت: در مرحله سوم چند بیلبورد تبلیغاتی واقع در بزرگراه مدرس حدفاصل اتوبان رسالت تا چهارراه جهان کودک در اتوبان حقانی برداشته خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: