سه‌شنبه 18 نوامبر 14 | 09:07
نشریه فوربس

ثروتمندترین پادشاه دنیا کیست؟

نشریه فوربس طی یک ارزیابی ثروتمندترین پادشاه دنیا و میزان ثروتش را معرفی کرده است


13930312000834_PhotoA

نشریه فوربس طی یک ارزیابی ثروتمندترین پادشاه دنیا و میزان ثروتش را معرفی کرده است.

بهومیبول آدولیادج، پادشاه تایلند ثروتمندترین رهبر جهان محسوب می شود.

بنا به ارزیابی فوربس، پادشاه تایلند ثروتی معادل 30 میلیارد دلار در اختیار دارد و از این نظر از تمام رهبران جهان ثروتمندتر است.

نام این شخصیت به عنوان ثروتمندترین رهبر سیاسی جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: