سه‌شنبه 18 نوامبر 14 | 09:54
مفسر بزرگ و وارسته علامه طباطبایی

نظر علامه طباطبایی(ره) درباره عالم برزخ

علامه سید محمدحسین طباطبایی مفسر بزرگ و وارسته و استاد فلسفه و حکمت اسلامی درباره روز قیامت می‌فرماید: اگر انسان در آینه خود و در جهانی جز این جهان، روزی نداشته باشد که در آن روز به حساب نیک و بد اعمال وی رسیدگی شده پاداش مناسب داده شود، چنین ـ نیکوکاری خوب و لازم‌التحصیل و بدکاری بد و لازم‌الاجتناب ـ در نهاد و فطرت انسان گذاشته نمی‌شد.


علامه سید محمدحسین طباطبایی مفسر بزرگ و وارسته و استاد فلسفه و حکمت اسلامی درباره روز قیامت می‌فرماید: اگر انسان در آینه خود و در جهانی جز این جهان، روزی نداشته باشد که در آن روز به حساب نیک و بد اعمال وی رسیدگی شده پاداش مناسب داده شود، چنین ـ نیکوکاری خوب و لازم‌التحصیل و بدکاری بد و لازم‌الاجتناب ـ در نهاد و فطرت انسان گذاشته نمی‌شد.

ما از این اعتقاد پاک تزلزل‌ناپذیر که دست آفرینش در نهاد ما گذاشته، باید بفهمیم خدای متعال همه را پس از مرگ دوباره زنده می‌کند و به حساب اعمال‌شان رسیدگی فرموده، نیکوکاران را پاداش نیک و نعمت جاوید می‌دهد و بدکاران را به سزای کردارشان می‌رساند و این «روز قیامت» نامید می‌شود.

*رابطه آخرت و عدل الهی

ایشان درباره رابطه وجود آخرت و عدل الهی معتقدند: در این جهان نیکوکار و زشت کردار به پاداش کامل اعمال‌شان نمی‌رسند و اگر جهان دیگری در بین نباشد که در آن هر کدام از این دو دسته به پاداش مناسب رفتار و کردار خودشان برسند، هر دو دسته پیش خدا یکی خواهند بود و این منافی «عدل الهی» است.

*عالم برزخ

علامه طباطبایی درباره عالم برزخ بیان داشته‌اند که اسلام معتقد است که انسان پس از مرگ ظاهری به طرز خاصی زنده است، اگر نیکوکار است از نعمت و سعادت برخوردار و اگر بدکار است معذب خواهد بود و هنگامی که قیامت برپا شود، برای حساب عمومی حاضر می‌شود. عالمی که انسان پس از مرگ تا روز قیامت در آن هست،‌ «برزخ» نامیده می‌شود.

خدای متعال به مقتضای عدل خود، وعده فرموده که گروه انسان را بدون استثنا پس از مرگ دوباره زنده می‌کند و به جزئیات اعتقادات و اعمال‌شان رسیدگی حقیقی می‌کند و میان ایشان به حق قضاوت و داوری می‌کند و در نتیجه حق هر ذی حق را به وی می‌رساند و داد هر مظلومی را از ظلمش می‌گیرد و پاداش عمل هر کس را به خودش می‌دهد، گروهی به بهشت جاودان و گروهی به دوزخ جاودان محکوم می‌شوند.

*قیامت تنها در قرآن آمده است

در میان کتب آسمانی، قرآن کریم تنها کتابی است که از روز رستاخیز به تفصیل سخن رانده و در عین اینکه تورات نامی از این روز به میان نیاورده و انجیل جز اشاره مختصری نکرده، قرآن کریم در صدها مورد با نام‌های گوناگون روز رستاخیز را یاد کرده و سرنوشتی را که جهان و جهانیان در این روز دارند، گاهی به اجمال و گاهی به تفصیل بیان کرده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: