سه‌شنبه 18 نوامبر 14 | 15:27
در آخرین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات

صدور مجوز انتشار برای ۵ نشریه

در نشست دوشنبه، 26 آبان ماه، انتشار 5 نشریه مورد موافقت هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.


13921023000404_PhotoA

در نشست دوشنبه، 26 آبان ماه، انتشار 5 نشریه مورد موافقت هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.
در نشست تاریخ 26/8/93 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 5 نشریه به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و مدیر مسوولی 14 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

شهروند کوچولو

شخص سلیم – امیر

شخص سلیم – امیر

خراسان رضوی

ماهنامه

2

دستاوردهای نوین پژوهشی در سنجش و انداره گیری تربیتی

دانشگاه پیام نور

صیف – محمد حسن

سراسری

فصلنامه

3

خوشه های صنعتی

آشتیانی – وحید

آشتیانی – وحید

سراسری

فصلنامه

4

کتاب روز

ولی زاده – محمد

ولی زاده – محمد

سراسری

فصلنامه

5

طراحی خدمات

نکویی اصفهانی –حمید رضا

نکویی اصفهانی– حمید رضا

سراسری

فصلنامه

 

مجوز 5 نشریه صادر شدمجوز 5 نشریه صادر شد

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: