سه‌شنبه 25 نوامبر 14 | 12:13
از سوی نشر ادیان منتشر شد.

«ادیان در آئینه آمار» منتشر شد

کتاب ادیان در آئینه آمار (بررسی تحولات پیروان ادیان از سال 1970 تا چشم انداز 2050) اثر جی گوردن ملتون و مارتین بائومن ترجمه محمد آقاخانی از سوی نشر ادیان منتشر شد.


کتاب ادیان در آئینه آمار (بررسی تحولات پیروان ادیان از سال 1970 تا چشم انداز 2050) اثر جی گوردن ملتون و مارتین بائومن ترجمه محمد آقاخانی از سوی نشر ادیان منتشر شد.

نوشتار حاضر مجموعه‌ای جامع در حوزه جمعیت‌شناسی ادیان جهان است. این اثر ضمن ارائه دگرگونی‌های جمعیتی پیروان ادیان جهان در سده‌های اخیر به برآورد آینده جمعیتی و تحولات پیروان ادیان در یکایک کشورها و مناطق جهان می‌پردازد.

به گفته مترجم این اثر خلاء جدی در حوزه آینده پژوهشی پیروان ادیان جهان و دگرگونی‌های پیش روی آن عامل ترجمه اثر شده است. بنابراین از سال 1970 تا 2010 مدل‌های آماری و آینده پژوهشی جمعیتی ادیان و فرق جهان به تفکیک کشورها تا سال 2050 صورت گرفته است.

براساس این گزارش، تحلیل‌های آماری کتاب، مبتنی بر برآوردهای آماری از جمعیت پیروان 19 دین، فرقه و جنبش مذهبی از بیش از 220 کشور جهان (20 ناحیه و 5 قاره) و به عبارتی در بردارنده آمار پیروان ادیان سراسر گیتی است.

براساس این یافته‌ها ادیان اسلام و مسیحیت  تا سال 2025 و چشم انداز 2050 بزرگ ترین ادیان جهان محسوب می‌شوند.

این کتاب دارای دو بخش اصلی «آمار پیروان ادیان در مقیاس جهانی و منطقه‌ای» که قاره‌های آفریقا، آفریقای شرقی، میانه، شمالی، جنوبی و غربی و آسیا، اروپا و آمریکا به همین منوال پرداخته است و بخش دوم «آمار پیروان ادیان کشورهای جهان از سال 1970 تا سال 2050» شامل همه کشورها است.

براساس آماری که در پیش‌گفتار کتاب ارائه شده با وجود همه نظریه‌ها و پیش‌بینی‌های عمدتا جامعه‌شناسانه مبنی بر آینده کمرنگ ادیان و پیروان آنها در جهان، تحلیل‌های تطبیقی از آمار پیروان ادیان و فرق بیش از 220 کشور، بیانگر این نکته است که غالب سکنه زمین به نوعی دین ورز بوده و با امور معنوی پیوند دارند و آینده پیش روی جهان نیز از آن پیروان ادیان است.

کتاب «ادیان در آئینه آمار» در 311 صفحه و شمارگان 1000 نسخه به همت نشر ادیان به (وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب قم) منتشر شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: