سه‌شنبه 02 دسامبر 14 | 22:51
اخیرا توسط مرکز فرهنگ و معارف قرآن منتشر شده است

3 کتاب جدید در زمینه «سبک زندگی قرآنی»

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از شهریورماه تاکنون 3 کتاب در زمینه سبک زندگی قرآنی منتشر کرده است.


13930911000769_PhotoA

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از شهریورماه تاکنون 3 کتاب در زمینه سبک زندگی قرآنی منتشر کرده است.

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از شهریورماه تاکنون 3 کتاب در زمینه سبک زندگی قرآنی با عناوین «تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم»، «تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی» و «سیمای ابرار در آینه قرآن» منتشر کرده است.

«تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم»، تألیف حجت‌الاسلام «محمد احسانی» است که در آن مفاهیم، مبانی، اهداف، اصول، روش‌ها، عوامل، آثار و موانع تربیت عقلانی در هشت فصل، از نظر قرآن به بحث و بررسی گذاشته شده‌ است.

نویسنده سعی داشته است مباحثی را که درباره تربیت عقلانی از منابع تخصصی تعلیم و تربیت و قرآن قابل استفاده است، در این اثر گردآوری کند.

«تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی» نیز تآلیف حجت‌الاسلام «محمدمهدی فیروزمهر» است وی در توضیحاتی درباره اثر خود می‌گوید: خلافت انسان از خدای بی‌مانند از اصول مسلم قرآنی است. خلافت مقتضی سنخیت خلیفه و مستخلف عنه است و تا خلیفه ویژگی‌های مستخلف عنه را نداشته باشد نمی‌تواند خلافت کند. خلیفه خدا شدن مستلزم شناخت اسماء و صفات الهی و تخلق به آنهاست، چنان که پیامبر(ص) فرمود: به اخلاق خدایی متخلق شوید.

 

وی در این باره می افزاید: تربیت اخلاقی با رویکرد قرآنی به معنای متخلق ساختن به اخلاق الهی است. کتاب حاضر مبانی، اهداف، اصول و روش‌های تربیت اخلاقی با رویکرد قرآنی را بررسی و تحقیق کرده است.

این کتاب در پنج فصل ارائه شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی تربیت اخلاقی از منظر قرآن

فصل سوم: اهداف تربیت اخلاقی از منظر قرآن

فصل چهارم: اصول تربیت اخلاقی در قرآن

فصل پنجم: روش‌های تربیت اخلاقی از منظر قرآن

«سیمای ابرار در آینه قرآن» نیز پژوهشی قرآنی است که در قالب تفسیر موضوعی و با بررسی حدود 57 آیه ، نیکوکاری را از منظر قرآن کریم تصویر و ابعاد وجودی نیکوکاران را در مراتب سه گانه باورها، خلقیات و رفتارها ترسیم می‌کند.

حجت‌الاسلام علی اسلامی درباره این اثر خود می‌گوید: این پژوهش آنان را که منزلتی فراتر از اولوالالباب و فروتر از مقربان دارند، همچون اسوه‌های آسمانی به هدایت جویان قرآنی می‌شناساند و فرجام ابرار و جایگاه بهشتی آنان و بهره هایشان از نعیم گوارای فردوس برین نیز پایان مبحث این کتاب است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: