چهارشنبه 03 دسامبر 14 | 08:33
ویدئویی شگفت انگیر منتشر شده

دست در جیبتان کنید بازداشت می‌شوید!

با تماشای این فیلم به نظر می رسد با توجه به رویکرد جدید پلیس آمریکا مردم سیاه پوست این کشور در زندگی عادی خود دچار مشکلات بیشتری شوند.


n00002330-t

با تماشای این فیلم به نظر می رسد با توجه به رویکرد جدید پلیس آمریکا مردم سیاه پوست این کشور در زندگی عادی خود دچار مشکلات بیشتری شوند.

دریافت فایل

 اگر شما یک مرد سیاه پوست بوده و قصد دارید که در خیابان های آمریکا قدم بزنید باید حتما مراقب باشید که دست‌های خود را بیرون از جیب شلوار خود نگه دارید چرا که در صورت راه رفتن با دستانی در جیب شلوار ممکن است پلیس جلوی شما را گرفته و متهم به ترساندن مردم شوید!

«براندن مک کین» ویدئویی شگفت انگیر منتشر کرده است که پلیس سفید پوستی در آن، وی را در حال قدم زدن دستگیر می کند. متن زیر مکالمه ای است که میان این پلیس آمریکایی و جوان سیاه پوست رد و بدل می شود:

پلیس: تو مردم را دستپاچه کرده ای.

مک کین: به خاطر این که در حال راه رفتن هستم؟!

پلیس: بله، مردم می گویند که تو دستت را در جیبت کرده ای!

مک کین: شگفت انگیزه. بیرون رفتن با دستانی در جیب مردم را دست پاچه می کند؟!

پلیس: بله

 

گفتنی است در پایان این بازجویی کوتاه از فرد سیاه پوست، پلیس مدعی می شود که صرفا قصد داشته دزد نبودن مک کین را چک کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: