دوشنبه 08 دسامبر 14 | 16:57

پادکست: عاشق مبارزه با صهیونیست‌هاییم

پادکست «عاشق مبارزه با صهیونیستهاییم» همزمان با پویش «ما عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها هستیم» کاربران شبکه‌های اجتماعی تولید گردیده است.


به گزارش تریبون مستضعفین پادکست «عاشق مبارزه با صهیونیستهاییم» همزمان با پویش «ما عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها هستیم» کاربران شبکه‌های اجتماعی تولید گردیده است.


دریافت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: