چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۷ آذر ۹۳ | ۱۱:۰۴
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی 

برای افزایش قیمت نان یارانه بدهید

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر برای مصرف‌کننده، بخشی از هزینه‌ها را از طریق پرداخت یارانه تأمین کرده، گفت: برای جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها، دولت می‌توانست از طریق پرداخت یارانه عمل کند.


13930407000631_PhotoA

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر برای مصرف‌کننده، بخشی از هزینه‌ها را از طریق پرداخت یارانه تأمین کرده، گفت: برای جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها، دولت می‌توانست از طریق پرداخت یارانه عمل کند.

محمدتقی‌ توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  در مورد اینکه چرا در مقابل افزایش 10 درصدی قیمت گندم، قیمت نان 30 درصد افزایش یافت، گفت: هر تولیدی دارای هزینه‌های مختلف است که این هزینه‌ها با افزایش تورم افزایش می‌یابد.

وی افزود: تولید نان هم از این مقوله مستثنی نبوده و با افزایش نرخ تورم هزینه‌های تولید آن افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در 30 ماه گذشته قیمت نان افزایش نیافته، اما نرخ خرید تضمینی گندم از 450 تومان به 1155 تومان افزایش یافته است، بیان داشت: افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم بر نانوایی‌ها تحمیل شده که باید به طریقی جبران می‌شد.

توکلی با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر برای مصرف‌کننده، دولت بخشی از افزایش هزینه‌ها را از طریق یارانه تأمین کرده است، گفت: در مورد نان هم می‌شد از این طریق عمل کرد و دولت افزایش هزینه نان برای مصرف‌کننده را از طریق پرداخت یارانه تأمین می‌کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: نرخ تورم موجب افزایش هزینه نان شده و اگر افزایش قیمت اعمال نمی‌شد، قطعا تولید‌کننده متضرر می‌شد.

نماینده دزفول در مورد میزان افزایش خرید گندم در سال زراعی جدید نسبت به سال قبل گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نرخ 1155 تومان تعیین شده برای خرید تضمینی گندم مناسب نیست و طبق قانون باید نرخ خرید تضمینی متناسب با افزایش تورم افزایش می‌یافت.

وی افزود: گندم یک محصول استراتژیک است و برای ایجاد انگیزه در تولید، نرخ خرید تضمینی آن باید متناسب با افزایش هزینه‌ها یعنی تا 1500 تومان افزایش می‌یافت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: