چهارشنبه 10 دسامبر 14 | 08:36
رئیس سابق سازمان سیا تاکید کرد

پتراوئوس: تحریم‌های ایران را برندارید

رئیس سابق سازمان سیا تاکید کرد که هرگونه توافق هسته‌ای با ایران نباید دربردارنده کاهش قابل توجه تحریم‌های این کشور باشد.


13921109000325_PhotoA

رئیس سابق سازمان سیا تاکید کرد که هرگونه توافق هسته‌ای با ایران نباید دربردارنده کاهش قابل توجه تحریم‌های این کشور باشد.

دیوید پترائوس رئیس سابق سازمان سیا تاکید کرد که هرگونه توافق هسته‌ای با ایران نباید دربردارنده کاهش قابل توجه تحریم‌های این کشور باشد.

پترائوس در سخنانی در جمع یهودیان در نیویورک ابراز داشت که عدم توافق از توافق بد بهتر است.

وی با اشاره به اینکه افزایش فشارها بر ایران بهترین راه حل است، گفت: محکم کردن پیچ تحریم‌های ایران بهتر از متوقف کردن تحریم‌هاست.

پترائوس که علاوه بر ریاست سیا، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان هم بود به دلیل افشای رسوایی اخلاقی‌اش و ارتباط نامشروع با یک نویسنده وادار به کناره‌گیری از سمتش شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: