دوشنبه 22 دسامبر 14 | 15:00
ربیعی تشریح کرد

مقابله با قراردادهای سفید امضا کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود را از برنامه‌های مهم دولت دانست و گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با قراردادهای سفید امضا به شدت مقابله می‌کنیم چون نمی‌خواهیم به سمت ناامنی شغلی برویم.


13930221000376_PhotoA

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد و حفظ اشتغال موجود را از برنامه‌های مهم دولت دانست و گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با قراردادهای سفید امضا به شدت مقابله می‌کنیم چون نمی‌خواهیم به سمت ناامنی شغلی برویم.

علی ربیعی روز گذشته در جمع کارگران شرکت سیمان ساوه اظهار داشت: این شرکت توانسته با وجود شرایط سخت، 800 نفر از نیروی کار خود حفظ کند.

وی افزود: دیپلماسی صادراتی سیمان را باید تقویت دهیم، تا به واسطه این رویکرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در این بخش توسعه دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از انجام مطالعات مشترک با وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: سیمان می‌تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هر چند دولت یازدهم برنامه‌های زیادی در بخش ریل سازی و جاده سازی دارد که می‌توان از سیمان برای اجرای آنها یاری گرفت.

مشاغل سخت و زیان آور

ربیعی با بیان اینکه برخی از مشاغل سخت و زیان آور، سلامت کارگران را همواره تهدید می کند، یادآور شد: در صورتی که 10 روز وقفه در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می‌شد، نوع سختی و زیان آوری شغل ابطال می‌شد اما هم اکنون با تلاش‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله 10 روز وقفه به یک سال افزایش یافته است.

وی معتقد است: برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا و یا کار با برخی از اشعه‌های زیان آور، از کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شوند، هرچند باید سختی‌های بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آنها کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه باید ویژگی‌های مشاغل و سخت و زیان آور تغییر کند، افزود: امروز متاسفانه بخش مهمی از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند را می‌توان با استانداردسازی سختی آن ها را کاهش داد.

به گفته ربیعی، نبود آموزش، نامناسب بودن محیط ارگونومی در کار، ماهیت زیان آور فیلتراسیون و در نهایت نبود ایمنی در کار برخی از مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است.

وی ادامه داد: با حمایت کارفرمایان می‌توان برخی از ویژگی‌های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب در کار را دگرگون کرد، به طوری که با استانداردسازی و آموزش می توان ماهیت زیان آوری را در کار تغییر داد.

وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، باید تلاش کنیم با استانداردسازی زیان‌آوری آنها را کم کنیم.

ربیعی یادآور شد: سخت و زیان آوری کار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد که با مطالعه می‌توان این بار مالی را کاهش داد؛ یکی از راه‌های کاهش زیان آوری در مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش است که متاسفانه دوره های آموزش برای سلامت کار ناچیز و کم است که باید ارتقا یابد.

وی گفت: امسال وزارت کار تلاش کرده که مشاغل سخت و زیان آور را به سوی مشاغلی که در ذات خود زیان آوری ندارند، هدایت کند.

وی توضیح داد: برای این مهم کمیته‌های حفاظت کار را افزایش داده ایم و کارهای مطالعاتی زیادی در این زمینه در حال انجام است.

ربیعی درباره شرایط کار در صنعت سیمان نیز اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه ایمنی کار عملکرد خوبی داشته و بخش محیط زیستی در کنار این صنعت فعال شده که بتواند شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار کارخانه فراهم کند.

حوادث ناشی از کار

وی در باره حوادث ناشی از کار هم افزود: آمارها نشان می دهد حوادث در حین کار رقم قابل توجهی بود که نخست در صنعت ساختمان بود، اما الان ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادث ناشی از کار به خود اختصاص داده است.

ربیعی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می‌شود و هزینه‌های حوادث ناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل به جای بازرسی‌های نوبه‌ای و جریمه به سمت تعامل با نظام کارفرمایی حرکت می‌کنیم.

وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می‌دهد کارگاه‌های زیر 50 نفر بیشترین حوادث ناشی از کار را دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای کاهش حوادث ناشی از کار قصد داریم، با نظام کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان بکار می‌گیریم و آموزش می‌دهیم، زیرا با آموزش ایمنی کار می توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.

ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادث کار پیش می‌رویم، بجای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می‌دهیم که در نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.

حفظ اشتغال موجود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشکل اصلی حفظ اشتغال است، کلینیک‌هایی را برای این موضوع طراحی کرده‌ایم و تفاهمنامه‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم، به طوری که 243 هزار شغل در معرض ریزش قرار گرفت، لذا کارشناسان کلینیک‌ها می‌روند در سطح کارگاه‌ها مطالعه می‌کنند، هرچند بحث جرایم بیمه‌ای و مالیات در برخی از بنگاه‌ها دارای مشکل وجود دارد.

ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه، داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه‌ای را عنوان کردیم تا کارفرماها بتوانند جان بگیرند، زیرا نظام تولید کشور هم بیمار است.

وی گفت: در مورد استمهال وام‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم، قرار شده 50 تا 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کار تاکید کرد: با استمهال تسهیلات می‌توانیم از ریزش نیروها در بنگاه‌ها جلوگیری کنیم، برنامه ما این است کارگاه‌هایی را که بالای 80 درصد اشتغال ایجاد کنند، را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: به هر حال ما موفق شدیم از ریزش نیروی کار در جاهایی جلوگیری کنیم.

امنیت شغلی کارگران

وزیر کار گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضاها به شدت مقابله می‌کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و این موضوع را به دادگاه‌ها بخشنامه کرده‌ایم.

ربیعی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، ایجاد می شود؛ می‌خواهم نظام تولید در کشور پیش رود و نمی‌خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.

وی گفت: نامه‌ای به نمایندگان می‌نویسم تا ناامنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای این همه سه جانبه گرایی نبوده زیرا وزارت کار هر روز محل سه جانبه گرایی است، افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی بیکاری را قوی تر کنیم، لذا سالانه 2 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم، زیرا توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.

وی گفت: طرح جدیدی در بحث بیمه بیکاری داریم و افرادی که دچار بیکاری هستند، به کارگاه‌ها معرفی خواهند شد. کارگاه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند بیکاران آن به کارگاه‌های دیگر معرفی می‌شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.

وی توضیح داد: برای این کار با کانون‌های کارفرمایی تفاهم‌نامه‌هایی امضا می‌کنیم و الان 200 هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری داریم که با این اقدام 2 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.