چهارشنبه 24 دسامبر 14 | 14:35
مشاور وزیر بهداشت گفت:

مبانی‌برنامه ششم در حوزه‌سلامت اعلام شد

مشاور وزیر بهداشت گفت: برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت در حال تدوین است، تأکید بر تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت، تجمیع منابع بیمه‌ها، ادامه مسیر طرح تحول سلامت و اصلاح برنامه پزشک خانواده از اصول محوری این برنامه است.


13920630000147_PhotoA

مشاور وزیر بهداشت گفت: برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت در حال تدوین است، تأکید بر تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت، تجمیع منابع بیمه‌ها، ادامه مسیر طرح تحول سلامت و اصلاح برنامه پزشک خانواده از اصول محوری این برنامه است.

علیرضا دلاوری، دبیر شورای سیاستگذاری سلامت وزارت بهداشت افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظامنامه تدوین برنامه توسعه ششم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است و یکی از کارگروههای تدوین این برنامه که کارگروه سلامت و ارتقای کیفیت زندگی است تشکیل شده است.

وی گفت: هنوز نگارش متن برنامه توسعه ششم در حوزه سلامت شروع نشده و نمی توان به طور قطع درباره مفاد آن اظهار نظر کرد اما کارهای کارشناسی شروع شده و استراتژی های کلی آن تا حدی معلوم است.

مشاور وزیر بهداشت افزود: یکی از مواردی که وزارت بهداشت تلاش دارد آن را وارد برنامه ششم توسعه کند، برنامه طرح تحول سلامت است که یکی از استراتژی های مهم وزارت بهداشت محسوب می شود.

دلاوری اضافه کرد: رویکرد و استراتژی کلی تدوین برنامه ششم در حوزه سلامت، سیاسهای کلان حوزه سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است و کسانی که می خواهند از مفاد  برنامه ششم در حوزه سلامت مطلع شوند، می توانند به سیاستهای کلان حوزه سلامت مراجعه کنند.

وی گفت: در متن این سیاست ابلاغی، وزارت بهداشت به صراحت به عنوان متولی و مسئول تولیت نظام سلامت تعیین شده است و همه دستگاهها ملزم به تبعیت از سیاستهای وزارت بهداشت در حوزه سلامت هستند.

دبیر شورای سیاستگذاری سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: در برنامه ششم بسیاری از مفاد برنامه توسعه پنچم البته با انجام برخی اصلاحات تکرار می شود، از جمله این موارد، کاهش سهم پرداختی مردم برای هزینه های سلامت به زیر 30 درصد است که متأسفانه طی برنامه توسعه چهارم و پنجم عملی نشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره اینکه اکنون سهم پرداخت مردم از هزینه های سلامت چقدر است، گفت: الان آمار دقیق را نداریم که سهم مردم از کل هزینه های سلامت چقدر شده است، قطعاً به 30 درصد نرسیده است اما یکی از اهداف اصلی طرح تحول سلامت،کاهش سهم پرداختی مردم بوده است که در دولت یازدهم اجرا شده است.

دلاوری در پاسخ به پرسش دیگر فارس در مورد تعیین تکلیف تجمیع بیمه ها در برنامه ششم نیز توضیح داد:‌ اکنون دیگر تجمیع بیمه ها مطرح نیست بلکه تجمیع منابع بیمه ها مطرح است و همین سیاست هم در تدوین برنامه ششم توسعه دنبال می شود.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد:‌برخی مفاد برنامه توسعه پنجم مانند پزشک خانواده و نطام ارجاع همچنان جزو استراتژی های اصلی نظام سلامت است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم مورد تأیید قرار گرفته و بنابراین تعطیل بردار نیست اما حتماً در مورد روند اجرا و مسیر اجرای آن اصلاحاتی مد نظر است که در تدوین برنامه ششم لحاظ می شود.

وی گفت: یکی دیگر از مواردی که در تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار می گیرد، اصلاح ماده 38 این قانون در مورد همگانی بیمه پایه است و قطعاً اجباری شدن بیمه برای همه ایرانیان به عنوان یکی از سیاستهای اساسی این برنامه مورد توجه قرار می گیرد.

دلاوری در پاسخ به پرسش دیگر فارس در مورد تعیین تکلیف دولتی، خصوصی یا عمومی بودن نظام سلامت ادامه داد: در قوانین کشور هر 3 بخش دولتی، خصوصی و عمومی برای خدمات سلامت به رسمیت شناخته شده است، امری که در سیاستهای کلی نظام سلامت نیز مورد تأکید قرار گرفته است و قرار نیست هیچکدام از این بخشها حذف شود.

مشاور وزیر بهداشت گفت: البته ممکن است در سالهای اخیر هر وزیری که بر سر کار آمده است بر یکی از این بخشها تأکید بیشتری داشته است، مثلاً یکی بخش دولتی را گسترش داده و دیگری بر بخش خصوصی تأکید بیشتری داشته و حمایت بیشتری کرده است اما هیچ وزیر و مسئول اجرایی نمی تواند کل نظام سلامت را خصوصی یا دولتی کند و حداقل تا سال 1404 و طی 10 سال آینده چنین اتفاقی نمی افتد.

دلاوری در مورد ادامه برنامه پزشک خانواده نیز توضیح داد: اجرای پزشک خانواده نیز یکی از سیاستهای کلی نظام سلامت است و نمی شود آن را تعطیل کرد اما در مورد نحوه اجرای آن ممکن است تغییراتی اعمال شود که بعد از اتمام روند اجرای آن در دو استان فارس و مازندران در مورد آن تصمیم گرفته می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مطابق برنامه پنجم توسعه، برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور اجرا نشد، نیز توضیح داد: در برنامه پنجم هم نیامده بود که تا پایان آن، پزشک خانواده در کل کشور باید اجرا شود، بلکه آمده بود که برای پیاده سازی آن باید برنامه ریزی شود که این کار انجام شده است.

مشاور وزیر بهداشت گفت: یکی از مواردی که در برنامه ششم حوزه سلامت مورد تأکید خواهد بود،  برقراری امنیت غذایی برای  آحاد ایرانیان است که شخص رئیس جمهور به این مسئله تأکید زیادی دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: