پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
شنبه ۰۶ دی ۹۳ | ۱۸:۳۳

ارزیابی مجدد شاخص‌ بافت‌های فرسوده

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده به معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ابلاغ شد.


13930514000128_PhotoA

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده به معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ابلاغ شد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/9/1393 براساس تکلیف جلسه مورخ 27/8/1392 خود و صورتجلسه کمیته فنی مورخ 7/8/1393، ضمن استماع گزارش موضوع ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده «شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهکارهای اجرایی مداخله در آنها» به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

1ـ تجربه اقدامات و مطالعات انجام شده در محدوده بافتهای فرسوده شهری در کشور پس از زلزله بم و ارزیابی‌های بعمل‌آمده و اجماع میان متخصصین بر ضرورت تغییر رویکرد در سطوح مختلف سیاست‌گزاری، مدیریتی و اجراء تأکید می‌نماید. در همین زمینه شورای عالی مقرر کرد در راستای بهره‌گیری از تجربیات شهرسازی موضوع تغییر رویکرد از فرسودگی به ناکارآمدی و تأکید بر مفهوم بازآفرینی شهری (Regeneration) در دستور کار قرار گیرد. شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی موظف است گزارش ارائه شده را بمنظور نظرخواهی برای کلیه دانشگاههای مرتبط و مجامع حرفه‌ای و تخصصی و صاحبنظران و مدیران شهری ارسال و پیشنهادات و انتقادات این مراجع را دریافت و آن را در قالب برگزاری یک همایش جمع‌بندی و نتیجه را به شورای عالی ارائه نماید.

2ـ به منظور تسریع در امکان ارزیابی مؤثر شیوه‌نامه مذکور، دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته و براساس معیارهای جمعیت و وسعت و وضعیت طرحهای توسعه و عمران، سه شهر کشور را بعنوان نمونه‌های موردی انتخاب و به شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ابلاغ نماید. مقرر می‌شود شرکت مشاور تهیه‌کننده شیوه‌نامه فوق‌الذکر تحت مدیریت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ظرف مدت پنج ماه نتایج مطالعات خویش را درباره این سه شهر به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

3ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه دستورالعمل مربوط به شکل و فرآیندهای جدید را براساس رویکرد بند 1 تهیه و پس از طرح در کمیته فنی آن را به شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی ابلاغ نماید.

4ـ بدیهی است تا زمان اتخاذ تصمیم توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه مورخ 11/2/1385 درباره بافتهای فرسوده ملاک عمل می‌باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: