جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱۰ دی ۹۳ | ۱۱:۰۱
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر

زنان دست‌فروش آسیب‌دیده اجتماعی هستند

تکلیف زنانی که همسران بیکار دارند ٰهمسران معتاد دارند و یا همسران آنها در زندان هستند چیست؟


dastforooshzan

تکلیف زنانی که همسران بیکار دارند ٰهمسران معتاد دارند و یا همسران آنها در زندان هستند چیست؟

فاطمه دانشور گفت:اکثر خانم هایی که در مترو دست فروشی می کنند  قربانیان طلاق ٰبی سرپرست و بد سرپرست اند و به نوعی آسیب دیدگان اجتماعی هستند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران افزود: ما متاسفانه برای این افراد فکر های حمایتی نداریمٰ به صورت جدی فکر و چاره ای اندیشیده نشده  و بعضا  فقط حرف هایی زده می شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر دست فروشان مترو  جزء زنان بد سرپرست هستند اظهار داشت: ما با دیدن این معزلات اجتماعی به خوبی خلاء نهاد های حمایتی را حس می کنیم که  به ویژه وزارت کار  موظف است این  نهاد های حمایتی را  ایجاد کند.

دانشور با اشاره به اینکه خدمات سازمان بهزیستی و کمیته امداد خیلی ناچیز است افزود: کمیته امداد شرایط را روی  زنان بی سرپرست  قرار داده و مشمول زنانی که همسرشان  معتاد ٰزندانی و غیره نمی شود  و این زنان در واقع  خرج حمایتی ندارند و ناچارند که به دست فروشی روی بیاورند.

این عضو شورای شهر با تایید بیمه رایگان برای قشر آسیب پذیر جامعه گفت: بیمه رایگان برای افراد به ویژه قشر ضعیف جامعه  کار ارزنده ای  است اما اینکه دولت به همه یارانه می دهد روش درستی نیست ٰافراد نیازمند باید  با  کمک مددکاران اجتماعی شناسایی شوند  و به آنها  سبد کالا و یارانه  بدهند.

فاطمه دانشور تصریح کرد: جمع آوری دست فروشان مترو راه کار خوبی نیست ٰبا این افراد نمی شود برخورد قهری کرد ٰما باید برای اینها بستری فراهم کنیم مثلا نمایشگاهی احداث کنیم که بتوانند آنها فروش داشته باشند و باید به جای  اینکه کار قهری صورت بگیرد اقدام فرهنگی انجام شود.

وی با بیان اینکه با تورم ایجاد شده باید حمایت ها را  از این قشر بیشتر کنیم گفت: اگر تشکیل پرونده انجام دهیم متوجه می شویم که اکثر این زنان مشکل معیشتی دارند ٰما باید از سمت دستگاه های حاکمیتی یا از طریق شهرداری بستر سازی ایجاد کنیم.

دانشور تصریح کرد: در میان این افراد کسانی هم هستند که  سوء استفاده گر هم هستند اما تعداد آنها کم است .

این عضو شورا بانقل قول وزیر کارکه  می گوید: من سبد کالا را به خانواده های بهزیستی ٰبی سرپرست میدهم اظهار داشت: پس تکلیف زنانی که همسران بیکار دارند ٰهمسران معتاد دارند و یا همسران آنها در زندان هستند  چیست؟این زنان ناچارند به طریقی امرار معاش کنند و ناچارا سر از مترو در میاورند و دست فروشی می کنند.

دانشور بیان کرد: هر چند چون قیمت ها مناسب است مردم  از دست فروشان خرید می کنند  اما قابل قبول نیست که در مترو کار دست فروشی رایج شود .

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در پایان خاطر نشان کرد: شهرداری به دلیل تعداد زیاد زنان سرپرست خانواده  به تنهایی از عهده این کار برنمی آید و نهادهای حاکمیتی دیگر باید ورود پیدا کنند و بد نیست  نظرمسئولین  کمی هم معطوف به مسائل اجتماعی شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: