پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۱۱ دی ۹۳ | ۱۷:۱۹
در جدیدترین آمار اعلام شده؛

نرخ بیکاری در کشور 2 رقمی شد

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل پاییز امسال را 10.5 درصد و تعداد بیکاران را نیز 2 میلیون و 520 هزارنفر اعلام کرد. این نرخ در تابستان امسال 9.5 درصد بود.


20141014110539ch-نرخ بیکاری 2ر

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل پاییز امسال را 10.5 درصد و تعداد بیکاران را نیز 2 میلیون و 520 هزارنفر اعلام کرد. این نرخ در تابستان امسال 9.5 درصد بود.

مرکز آمار ایران با انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال اعلام کرد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 37.3 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش 0.6 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1392) و 0.1 درصدی آن نسبت به فصل گذشته (تابستان 1393) می‌باشد.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 10.5 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1392)، 0.2 درصد و نسبت به فصل گذشته (تابستان 1393) 1.0 درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 10.5 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 9.5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بر پایه این گزارش، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 48.8 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.4 و کشاورزی با 16.8 درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 25.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.4 درصد و نسبت به فصل قبل 2.8 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از آن است که 21.8 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.2 درصد و نسبت به فصل قبل 1.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیش‌تر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، 38.2 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند.

برچسب‌ها: ، ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: