شنبه 03 ژانویه 15 | 08:45
کارشناس مصری امور فلسطین

وحدت امت اسلام راه‌حل قضیه فلسطین

کارشناس مصری امور فلسطین با اشاره به اینکه آمریکا همه قطعنامه‌های ضد اسرائیلی را در محافل بین المللی وتو می‌کند، تاکید کرد که راه حل مشکل فلسطین در وحدت امت اسلامی است.


13931012000246_PhotoA

کارشناس مصری امور فلسطین با اشاره به اینکه آمریکا همه قطعنامه‌های ضد اسرائیلی را در محافل بین المللی وتو می‌کند، تاکید کرد که راه حل مشکل فلسطین در وحدت امت اسلامی است.

«یاسر طنطاوی»، کارشناس امور اسرائیل و فلسطین در قاهره تحرکات جدید تشکیلات خودگردان در سطح بین المللی از جمله امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سوی محمود عباس را خوب و در راستای منافع فلسطین ارزیابی کرد.
وی افزود: فلسطین  در محافل بین المللی به دنبال تاکید بر حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت خود و پایان اشغالگری اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی است.
کارشناس مصری افزود: با وجود اعلام همبستگی بسیاری از کشورهای اروپایی با خواسته‌های فلسطینیان،آمریکا همچنان به عنوان قدرت بالاتر درجامعه بین المللی به دنبال القای تفکر تروریستی بودن فلسطینیان هستند و تحرکات فلسطینیان در شورای امنیت به رغم اینکه ناکام بماند اما همواره چهره واقعی آمریکا را نمایان می‌کند.
کارشناس امور فلسطینی تاکید کرد: حقیقت آن است که همه محافل بین المللی، سازمان‌ها و انجمن‌ها تحت سیطره آمریکا باقی خواهند ماند و این کشور مانع اجرای هر گونه قطعنامه‌ یا حکم صادره از سوی دیوان کیفری بین المللی می‌شود که اسرائیل را محکوم و به نفع قضیه فلسطین باشد.

یاسر طنطاوی گفت:راه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل در وحدت مواضع امت اسلامی شامل کشورهای عربی، آسیایی و اروپایی است که حامی آرمان‌های فلسطینی هستند تا دیدگاهی بین المللی را تشکیل بدهند که در محافل مختلف با قدرت ظاهر شود و بتواند برای گرفتن حقوق غصب شده فلسطینیان بر آمریکا و اسرائیل اعمال فشار کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: