جمعه 09 ژانویه 15 | 13:50
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران :

ورود دفعی درآمد نفت به اقتصاد متوقف شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران گفت:برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، باید برنامه اقتصاد را برپایه‌ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش فردی تدوین و در مقابل، جلوی ورود دفعی جریان درآمدهای نفتی را گرفت.


13931014000549_PhotoA

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران  گفت:برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، باید برنامه اقتصاد را برپایه‌ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش فردی تدوین و در مقابل، جلوی ورود دفعی جریان درآمدهای نفتی را گرفت.

محمد راستی نژاد با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی یا درآمدهای حاصل از صادرات منبع طبیعی نفت خام در واقع یک درآمد محسوب نمی شود زیرا در اقتصاد خام فروشی اصلا درآمد نیست،گفت: به‌طور کلی، استخراج نفت و فروش آن، حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌وری و عملکرد براساس مزیت‌ها و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه صرف برخورداری از منابع عظیم نفت که خدادادی است، باعث شده است تا کشورهای برخوردار از این منابع، درآمدهایی را کسب کرده و این درآمدها را در کشور خرج کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران صنعت نفت دارای ارتباط کمی با سایر بخش‌های اقتصادی بوده و صنایع پسین و پیشین اندکی دارد و بنابراین فرایند استخراج از منابع نفتی نیز کمک محدودی به رشد و پیشرفت سایر صنایع کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کشورهای نفتی در حالی اقتصاد خود را متکی بر درآمدهای نفتی ساخته‌اند‌ و رشد اقتصادی آن‌ها وابسته به درآمدهای نفتی است که این منبع درآمدی ارتباط کمی با سایر بخش‌های اقتصاد دارد و از این جهت بخش‌های دیگر اقتصاد برمبنای مزیت‌ها و میزان بهره‌وری‌شان رشد پیدا نمی‌کنند و در مقابل، صنعت نفت رشد پیدا کرده و اقتصاد تک‌محصولی به بار آورده است.

راستی نژاد در پاسخ به این سوال که برای خروج از وابستگی به نفت باید چه کارهایی را انجام دهیم تصریح کرد:کشورهایی که از منابع طبیعی برخوردار نیستند، به‌منظور رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نیازمند اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، استفاده از مزیت‌ها، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی هستند تا از این طریق، صنایع مختلف براساس میزان بهره‌وری و کارکردشان رشد دهند که منجر به رشد اقتصادی شود.

وی ادامه داد: از این جهت اقتصاد این کشورها براساس بهره‌وری و کارایی صنایع‌شان پایه‌ریزی می‌شود و هرچه میزان بهره‌وری افزایش یابد، رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.

راستی نژاد ادامه داد: اقتصادهای نفتی نیز می‌توانند در این جهت حرکت کنند، اقتصادهای نفتی برای رهایی از وابستگی به نفت، باید تلاش کنند تا از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و استفاده از درآمدهای نفتی به‌عنوان مبنای رشد اقتصادی جلوگیری کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه درآمدهای اقتصاد ملی نباید وابسته به درآمدهای نفتی باشد گفت: ورود درآمدها به اقتصاد باید پیش‌بینی‌شده و براساس یک برنامه‌ریزی دقیق باشد، در حقیقت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت یک اقتصاد بدون نفت، «اقتصاد باید هر دو کار را به موازات هم انجام دهد. باید جریان ورود دفعی و تصادفی نفت در اقتصاد را تبدیل به یک جریان محدود، منظم و مدیریت‌شده کرد.

وی با اشاره به اینکه باید نفت را تبدیل به سرمایه‌های انسانی کنیم اظهار داشت: اقتصادی مقاوم می‌شود که مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های داخلی خود باشد که در شرایط فعلی بهبود سرمایه‌ی انسانی، سبب افزایش بهره‌وری می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین آنچه به‌طور خلاصه می‌توان عنوان کرد این است که برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت، باید اقتصاد را برپایه‌ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و توانمندی‌ها داخلی مقاوم کرد و در مقابل، جلوی ورود دفعی جریان درآمدهای نفتی را نیز به اقتصاد گرفت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: