شنبه 10 ژانویه 15 | 12:22
مشاور عالی وزیر بهداشت

کمبود مالی مشکل اصلی نظام سلامت است

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم که تعداد زیادی از آنها فرسوده شده اند، البته ۴۶ هزار تخت بیمارستانی نیز در حال ساخت است که بخشی از آنها جایگزین بیمارستانهای فرسوده هستند.


141320_PhotoA

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم که تعداد زیادی از آنها فرسوده شده اند، البته ۴۶ هزار تخت بیمارستانی نیز در حال ساخت است که بخشی از آنها جایگزین بیمارستانهای فرسوده هستند.

احمد دانش جعفری افزود:‌ امروز  تمام نظام های سلامت دنیا به دنبال رسیدن به ۳ هدف اساسی هستند، که شامل افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کیفیت بخشیدن به خدمات سلامت و پایین آوردن بار مالی خدمات سلامت برای مردم است.

وی گفت: فصل مشترک هر سه این اهداف تأمین منابع مالی است بنابراین همه کشورهای دنیا به دنبال تأمین مالی برای نظام سلامت هستند به خصوص اینکه مباحث و نیازهای مالی بخش آموزش پزشکی و تربیت نیرو نیز وجود دارد.

مشاور عالی وزیر بهداشت ادامه داد: کشورهای برای حل این مشکل دو نوع راه حل دارند، یکی اینکه بار مالی تأمین هزینه های نظام سلامت به طور کلی دولت پرداخت کند و راه دوم این است که از منابع بخش غیر دولتی نیز برای این منظور استفاده شود.

وی گفت: کشورهای توسعه یافته به طور کلی سالانه حدود ۱۰ درصد کل بودجه ناخالص ملی خود را صرف زیرساختها اعم از راه، انرژی و سلامت می کنند ولی کشورهای در حال توسعه ای مانند حداکثر می توانند ۳ درصد بودجه ناخالص خود را صرف امور زیربنایی کنند. این شکاف ۷ درصدی باعث حرکت کند توسعه در این کشورها می شود.

دانش جعفری ادامه داد: مشکلات این مسئله زمانی برای کشورهای درحال توسعه شدیدتر خودنمایی می کند که می دانیم حتی کشورهای توسعه یافته هم برای تأمین منابع مالی نظام سلامت با مشکلات اساسی مواجه هستند.

وی گفت:‌ بنابراین بهترین راه برای توسعه نظام سلامت این است که منابع دولتی و خصوصی با هم ممزوج شوند و هم افزایی داشته باشند، این مدلی است که وزارت بهداشت به دنبال توسعه آن است. ما هم اکنون ۹۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم که بخش زیادی از آنها فرسوده شده اند و عمر مفیدشان تمام شده است.

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت:‌ هم اکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ هزار تخت بیمارستانی در حال ساخت داریم که بخشی از آنها جایگزین تختهای فرسوده است.

وی افزود: اگر مدل همکاری و هم افزایی بخش دولتی و غیر دولتی را به خصوص در زمینه  افزایش تختهای بیمارستانی دنبال کنیم مثلاً زمین را دولت تأمین کند و ساخت و تجهیز را بخش خصوصی انجام دهد می توانیم درآینده به داشتن نظام سلامت توانمندتر امیدوار باشیم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: