شنبه 10 ژانویه 15 | 12:59
در خلاء وجود قانون صحیح در احقاق حقوق مسافرین هوایی:

تحصن بهترین شیوه دریافت غرامت از ایرلاین ها

شاید بتوان خط شکنی و تحصن تعدادی از مسافرین پرواز بغداد تهران در هواپیمای شرکت ایران ایر را بهترین شیوه اعتراض مردمی در سال های اخیر به بی مسئولیتی ایرلاین ها دانست که استثناً این بار جواب هم داد.


download
شاید بتوان خط شکنی و تحصن تعدادی از مسافرین پرواز بغداد تهران در هواپیمای شرکت ایران ایر را بهترین شیوه اعتراض مردمی در سال های اخیر به بی مسئولیتی ایرلاین ها دانست که استثناً این بار جواب هم داد/ این روشدر پرواز شماره 4073 هواپیمایی زاگرس که از مبدا تهران عازم مشهد بود و با 4 ساعت تاخیر به زمین نشست نیز پیاده شد.
بررسی آمار تأخیرات پروازی شرکت‌های هواپیمایی در 6 ماه ابتدایی سال جاری حکایت از تاخیر 52 درصد از کل پرواز های صورت گرفته می باشد که این آمار در نوع خود به نوعی رکورد جهانی نیز محسوب می گردد.بررسی عوام تاخیرهای پیاپی شرکت های هواپیمایی با توجه به تحریم ها و محدودیت های ایرلاین ها موضوع این سخن نبوده و سوال، چرایی فروش بلیط بیش از ظرفیت شرکت های هواپیمایی که موجب تاخیرهای مکرر مسافرین شده و عدم رسیدگی به حقوق مسافران می باشد.شاید بتوان خط شکنی و تحصن تعدادی از مسافرین پرواز بغداد تهران در هواپیمای شرکت ایران ایر را بهترین شیوه اعتراض مردمی در سال های اخیر به بی مسئولیتی ایرلاین ها دانست که استثناً این بار جواب هم داد و متحصنین توانستند یک بلیت رفت و برگشت به مشهد مقدس را به عنوان خسارت از ایران ایر دریافت کنند.

این روش که در حال فراگیر شدن می باشددر پرواز شماره 4073 هواپیمایی زاگرس که از مبدا تهران عازم مشهد بود و با 4 ساعت تاخیر به زمین نشست نیز پیاده شد و 80 نفر از مسافرین این پرواز توانستند غرامت 50 هزار تومانی را از مسئولین شرکت زاگرس دریافت کنند.

حال در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا قوانین هواپیمایی کشور تاکنون نتوانسته اند حقوق مسافرین خود را تامین کنند و ضعف این قوانین موجب به اقدام غیرمعمول مردم برای احقاق حقوق پایمال شده آنان گردیده است.خوب است مسئولین سازمان هواپیمایی کشور قبل از اینکه روش مردمی دریافت غرامت از ایرلاین ها که همان تحصن و پیاده نشدن از هواپیمای تاخیر کننده می باشد چاره ای برای این موضوع اندیشیده و قوانین ناقص خود را هرچه سریعتر اصلاح نمایند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: