دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۱ دی ۹۳ | ۱۴:۴۱

تولید برق ایران 5.6 درصد افزایش یافت

تولید برق ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است.


13931003000607_PhotoA

تولید برق ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است.

میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 224 هزار و 795.1 گیگاوات رسیده که این میزان 5.67 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.
از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 212 هزار و 784.3 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و 12 هزار و 10.8 گیگاوات ساعت به واحدهای برق‌آبی اختصاص داشته است.
در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 6.01 درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق‌آبی 0.02 درصد رشد یافته است.
میزان انرژی تامین‌شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 227 هزار و 833.5 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 5.62 درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: