یکشنبه 18 ژانویه 15 | 13:34
نماگرهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد

ادامه سیر نزولی بدهی‌های خارجی ایران

بدهی خارجی ایران در پایان شهریور ماه امسال با 544 میلیون دلار کاهش به 6 میلیارد و 111 میلیون رسید که بیانگر ادامه روند کاهشی بدهی خارجی ایران است.


13930308000423_PhotoA

بدهی خارجی ایران در پایان شهریور ماه امسال با 544 میلیون دلار کاهش به 6 میلیارد و 111 میلیون رسید که بیانگر ادامه روند کاهشی بدهی خارجی ایران است.

در پایان 6 ماهه اول امسال مجموعه بدهی خارجی کشور با 544 میلیون دلار کاهش به 6 میلیارد و 111 میلیون دلار رسیده است.

طبق جداول بانک مرکزی مجموع بدهی کوتاه مدت ایران 761 میلیون دلار و بدهی میان مدت و بلندمدت 5 میلیارد و 350 میلیون دلار اعلام شده است.

بدهی‌های خارجی ایران در سال هشتادونه، 22 میلیارد و 814 میلیون دلار، سال نود، 19 میلیارد و 185 میلیون دلار، سال نود و یک، 7 میلیارد و 682 میلیون دلار و سال نود و دو، 6 میلیارد و 655 میلیون دلار بوده است.

سررسید بدهی‌های خارجی در پایان شهریورماه امسال 914 میلیون دلار است و این رقم در سال‌های 94 تا 97 به ترتیب یک میلیارد و  307 میلیون دلار، یک میلیارد و 50 میلیون دلار، 772 میلیون دلار و 2 میلیارد و 69 میلیون دلار است.

جدول بدهی‌های خارجی

ارقام به میلیون دلار

سالکوتاه مدتمیان مدت و بلند مدتکل
1389116131120122814
139010320886519185
139194367397682
139277758786655
139376153506111

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: