شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۹ دی ۹۳ | ۱۱:۰۱
شرکت مخابرات استان تهران:

توزیع کارت‌ تلفن‌های غیر مجاز

به تازگی تعدادی کارت اعتباری تلفن همگانی غیر مجاز و فاقد کیفیت در سطح شهر توزیع و منجر به یکسری مشکلات برای مشترکین شده است.


13921202000363_PhotoA

به تازگی تعدادی کارت اعتباری تلفن همگانی غیر مجاز و فاقد کیفیت در سطح شهر توزیع و منجر به یکسری مشکلات برای مشترکین شده است.

به تازگی تعدادی کارت اعتباری تلفن همگانی غیر مجاز و فاقد کیفیت در سطح شهر توزیع و منجر به یکسری مشکلات برای مشترکین شده است.
در این باره، شرکت مخابرات استان تهران از شهروندان استان تهرانی خواست تا کارت تلفن همگانی مورد نیاز خود را از مراکز مخابرات استان تهران و عوامل فروش مجاز خریداری کنند.

بنابراعلام مخابرات، از جمله مزیتهای خریداری کارت تلفن همگانی از مراکز مخابراتی و یا عوامل فروش معتبر این است که چنانچه شهروندان د ر زمان استفاده از کارت تلفن همگانی با این پیام «کارت غیر مجاز است» مواجه شدند می توانند کارت تلفن خریداری شده را به فروشنده استرداد کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: