دوشنبه 19 ژانویه 15 | 13:22
معاون امور عمرانی استانداری تهران

ناهماهنگی در مدیریت بحران کمتر شده است

معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت: در حوادث ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و در حادثه طوفان به دلیل اینکه تجربه قبلی نداشته‌ایم غافلگیر شدیم.


13931016000231_PhotoA

معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت: در حوادث ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و در حادثه طوفان به دلیل اینکه تجربه قبلی نداشته‌ایم غافلگیر شدیم.

حسن کریمی درباره واگذاری زمینی با وسعت 140 هکتار به مدیریت بحران کشور اظهار داشت: زمین مورد نظر برای مدیریت بحران مشخص شده است و باید وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آن زمین را تأیید کنند.

وی ادامه داد‌: در حال حاضر دستگاه‌های مختلف در مدیریت بحران آمادگی نسبی را کسب کرده‌اند و تجهیزات لازم برای مقابله با بحران در اختیار استانداری تهران است.

کریمی بیان داشت:‌ با توجه به حادثه‌های طبیعی متعدد در کشور، تجربیات خوبی کسب شده است و در صورت بروز حادثه از تجربیات به همراه امکانات مختلف در بخش نظامی نیز استفاده می‌شود.

معاون امور عمرانی استانداری تهران درباره حادثه طوفان در شهر تهران بیان داشت:  مدیریت بحران شهر تهران در اختیار شهرداری است و مدیریت بحران سایر شهرستان‌ها در استانداری تهران تعریف شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: در حوادث ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و در حادثه طوفان به دلیل اینکه تجربه قبلی نداشته‌ایم غافلگیر شدیم.

وی درباره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی مدیریت بحران اظهار داشت: با برگزاری این نمایشگاه می‌توان از تجهیزات سایر کشورها در زمینه مدیریت بحران استفاده کرد چراکه در حال حاضر با تحریم‌های متعددی مواجه هستیم.

معاون امور عمرانی استانداری تهران بیان داشت: به دلیل حوادث متعدد در کشور در زمینه مدیریت بحران تجربه‌های زیادی کسب کرده‌ایم.

کریمی درباره خرید تجهیزات و امکانات برای استان تهران بیان داشت: تجهیزات مدیریت بحران باید در سطح ملی خریداری شود و اعتبارات آن در استان دیده نشده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: